Повідомлення про вчинення корупційних або пов`язаних з корупцією правопорушень працівниками виконавчого апарату обласної ради

Відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» в Херсонській обласній раді проводиться активна робота, направлена на попередження, виявлення та недопущення корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень з боку працівників виконавчого апарату обласної ради.

Так, розпорядженням голови обласної ради  від 29 вересня 2017 року №328-о/с у виконавчому апараті обласної ради визначено уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції (далі – уповноважена особа), основне завдання якої полягає у здійсненні контролю за дотриманням антикорупційного законодавства працівниками виконавчого апарату обласної ради.

У зв’язку із зазначеним, у приміщенні Херсонської обласної ради за адресою: площа Свободи, 1, на першому поверсі розміщена скринька для повідомлень щодо корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень, вчинених працівниками виконавчого апарату обласної ради. За результатами повідомлень, якщо такі будуть надходити, уповноваженою особою буде проводитися перевірка достовірності викладених фактів та прийматися відповідні заходи реагування згідно діючого законодавства.

Одночасно інформуємо, що у Законі України «Про запобігання корупції» (далі – Закон) визначено правові та організаційні засади функціонування системи запобігання корупції в Україні, зміст та порядок застосування превентивних антикорупційних механізмів, правила щодо усунення наслідків корупційних правопорушень.

Корупційне правопорушення – діяння, що містить ознаки корупції, вчинене особою, за яке законом встановлено кримінальну, дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність.

Корупція – використання особою, наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди чи прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або відповідно обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди особі, або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей.

Неправомірна вигода – грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріального чи не грошового характеру, які обіцяють, пропонують, надають або одержують без законних на те підстав.

Подарунок – грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, які надають/одержують безоплатно або за ціною, нижчою мінімальної ринкової.

Правопорушення, пов’язане з корупцією –  діяння, що не містить ознак корупції, але порушує встановлені Законом вимоги, заборони та обмеження, вчинене особою, за яке законом встановлено кримінальну, адміністративну, дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність.

Відповідно до підпункту «в» пункту 1 частини 1 статті 3 Закону суб’єктами, на яких поширюється дія Закону є, зокрема, посадові особи місцевого самоврядування, тобто особи, які працюють в органах місцевого самоврядування, мають відповідні посадові повноваження щодо здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій і отримує заробітну плату за рахунок місцевого бюджету.

Відповідно до статті 65 Закону за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень особи притягуються до кримінальної, адміністративної, цивільно-правової та дисциплінарної відповідальності у встановленому законом порядку.

Повідомлення про вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень працівниками виконавчого апарату обласної ради  можуть надаватися:

усно: телефон (0552)32-10-14

письмово: м. Херсон, площа Свободи 1, Херсонська обласна рада (помітка на конверті  «Повідомлення про вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень працівниками виконавчого апарату обласної ради»).