Доступ до публічної інформації

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» надання Херсонською обласною радою такої інформації здійснюється у відповідь на інформаційний запит.

Публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

Запит від особи на отримання інформації складається у довільній формі. При цьому повинно бути вказано:

– ім’я та прізвище запитувача, поштова адреса або адреса електронної пошти, номер контактного телефону;
– опис інформації, яку отримувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документу, щодо якого зроблено запит);
– підпис і дату.

Направлення інформаційного запиту

Усно: телефон (0552) 32 13 27

Факс: (0552) 32 13 27

Письмово: м. Херсон, площа Свободи 1, Херсонська обласна рада (помітка на конверті «Публічна інформація»).

Електронна пошта: oblrada_ks@hotmail.com     <<надіслати запит

Відповідь на інформаційний запит має бути наданою не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі, якщо запит стосується великого обігу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження.

Відмова у задоволенні запиту на інформацію

Обласна рада, як розпорядник інформації має право відмовити в задоволенні запиту у випадках, передбачених статтею 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації», зокрема:

– обласна рада не володіє і не зобов’язана відповідно її компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

– інформація, що запитується, належить до категорії з обмеженим доступом відповідно до частини другої статті 6 зазначеного закону;

– особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила передбачені статтею 21 Закону фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком;

– не дотримані вимоги щодо форми запиту на інформацію.

Відповідно до статті 23 Закону, рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника або суду відповідно до чинного законодавства.


на інформацію в Херсонській обласній раді
за листопад – грудень 2017 року та
у січні – лютому 2018 року

До відділу документообігу, контролю та забезпечення діяльності керівництва виконавчого апарату Херсонської обласної ради за листопад – грудень 2017 року та у січні – лютому 2018 року відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» (далі – Закон) надійшло  25   запитів на інформацію, з яких:

електронною поштою –  13;
особисто – 8;
поштою – 4.

За критеріями запитувачів запити надійшли:

від юридичних осіб  – 19;
від фізичних осіб –  6;
від громадських об’єднань – 0;
від представників ЗМІ – 0.

Питання, що порушувалися у вказаних запитах, стосувалися відомостей про:

об’єкти комунальної власності –  8;
владних повноважень обласної ради – 17.

Під час розгляду запитів на інформацію порядок та строки розгляду, передбачені Законом, не порушено.

За наслідками розгляду 9 запитів спрямовано належному розпоряднику інформації, на  16 запитів надано відповіді запитувачам.

На офіційному веб-сайті Херсонської обласної ради щокварталу оприлюднюються звіти про стан розгляду запитів на інформацію.

 

 


Звіт про стан  розгляду запитів
на інформацію в Херсонській обласній раді
у вересні – жовтні 2017 року

До відділу діловодства та контролю Херсонської обласної ради у      вересні – жовтні 2017 року відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» (далі- Закон) надійшло 14 запит на інформацію, з яких:
електронною поштою – 8;
особисто – 3;
поштою – 2.

За критеріями запитувачів запити надійшли:
від юридичних осіб – 2;
від фізичних осіб – 1;
від представників ЗМІ – 1.

Питання, що порушувалися у вказаних запитах, стосувалися відомостей про:
об’єкти комунальної власності – 8;
владних повноважень обласної ради – 6.

Під час розгляду запитів на інформацію порядок та строки розгляду, передбачені Законом, не порушено.

За наслідками розгляду 8 запитів спрямовано належному розпоряднику інформації, на 6 запитів надано відповіді запитувачам.

На офіційному веб-сайті Херсонської обласної ради щокварталу оприлюднюються звіти про стан розгляду запитів на інформацію.


Звіт про стан  розгляду запитів
на інформацію в Херсонській обласній раді
у  червні – серпні  2017 року

До відділу діловодства та контролю Херсонської обласної ради у      червні – серпні 2017 року відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» (далі- Закон) надійшло 22 запит на інформацію, з яких:
електронною поштою – 14;
особисто – 3;
поштою – 5.

За критеріями запитувачів запити надійшли:
від юридичних осіб – 20;
від фізичних осіб – 2.
Питання, що порушувалися у вказаних запитах, стосувалися відомостей про:
об’єкти комунальної власності – 10;
владних повноважень обласної ради – 12.

Під час розгляду запитів на інформацію порядок та строки розгляду, передбачені Законом, не порушено.

За наслідками розгляду 8 запитів спрямовано належному розпоряднику інформації, на 14 запитів надано відповіді запитувачам.

На офіційному веб-сайті Херсонської обласної ради щокварталу оприлюднюються звіти про стан розгляду запитів на інформацію.


Звіт про стан  розгляду запитів
на інформацію в Херсонській обласній раді
у березні – травень  2017 року

До відділу діловодства та контролю Херсонської обласної ради у   березні – травні 2017 року відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» (далі- Закон) надійшло 21 запит на інформацію, з яких:
електронною поштою – 18;
особисто – 3.За критеріями запитувачів запити надійшли:
від юридичних осіб – 7;
від фізичних осіб – 7;
від представників ЗМІ – 7.Питання, що порушувалися у вказаних запитах, стосувалися відомостей про:
об’єкти комунальної власності – 10;
владних повноважень обласної ради – 11.
Під час розгляду запитів на інформацію порядок та строки розгляду, передбачені Законом, не порушено.
За наслідками розгляду 7 запитів спрямовано належному розпоряднику інформації, на 14 запитів надано відповіді запитувачам.
На офіційному веб-сайті Херсонської обласної ради щокварталу оприлюднюються звіти про стан розгляду запитів на інформацію.

Звіт про стан розгляду запитів
на інформацію в Херсонській обласній раді
у січні-лютому 2017 року

До відділу діловодства та контролю Херсонської обласної ради у січні-лютому 2017 року відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» (далі- Закон) надійшло 21 запит на інформацію, з яких:
електронною поштою – 12;
особисто – 6;
поштою – 3.За критеріями запитувачів запити надійшли:
від юридичних осіб – 2;
від фізичних осіб – 13;
від громадських об’єднань- -;
від представників ЗМІ – 6.Питання, що порушувалися у вказаних запитах, стосувалися відомостей про:
об’єкти комунальної власності – 7;
владних повноважень обласної ради – 14.
Під час розгляду запитів на інформацію порядок та строки розгляду, передбачені Законом, не порушено.
За наслідками розгляду 8 запити спрямовано належному розпоряднику інформації, на 13 запитів надано відповіді запитувачам.
На офіційному веб-сайті Херсонської обласної ради щокварталу оприлюднюються звіти про стан розгляду запитів на інформацію.

Звіт про стан  розгляду запитів
на інформацію в Херсонській обласній раді
у березні-грудні 2016 року

До відділу діловодства та контролю Херсонської обласної ради у березні-грудні 2016 року  відповідно до Закону України «Про доступ  до публічної інформації» (далі- Закон) надійшло 86 запитів  на інформацію, з яких:
електронною поштою – 50;
особисто – 15;
поштою – 21.

За критеріями запитувачів запити надійшли:
від юридичних осіб – 26;
від фізичних осіб – 48;
від громадських об’єднань- 7;
від представників ЗМІ – 5.

Питання, що порушувалися у вказаних запитах, стосувалися     відомостей про:
об’єкти комунальної власності – 24;
владних повноважень обласної ради – 41.

Під час розгляду запитів на інформацію порядок та строки розгляду, передбачені Законом, не порушено.

За наслідками розгляду 21 запити спрямовано належному розпоряднику інформації, на 65 запитів надано відповіді запитувачам.

На офіційному веб-сайті Херсонської обласної ради щокварталу оприлюднюються звіти про стан розгляду запитів на інформацію.


Стан розгляду запитів на інформацію у січні 2016 року

У січні 2016 року до обласної ради відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»  (далі – Закон) надійшло 9 запитів  на інформацію.

Інформація, що запитувалась, стосувалась рішень щодо об’єктів природно-заповідного фонду, комунальної власності, владних повноважень обласної ради тощо.

Запити надійшли через Інтернет (7), подані особисто (2) .

Під час розгляду запитів на інформацію порядок та строки розгляду, передбачені Законом, не порушено.


Стан розгляду запитів на інформацію у лютому 2016 року

У лютому 2016 року до обласної ради відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»  (далі – Закон) надійшло 13 запитів  на інформацію.


Запити надійшли через Інтернет (5), поштою (8).


Для отримання інформації зверталися фізичні та юридичні особи (11), представники засобів масової інформації (2).


За наслідками розгляду 3 запити спрямовано належному розпоряднику інформації, на 10 запитів надано відповіді.


Інформація, що запитувалась, стосувалась питань комунальної власності, владних повноважень обласної ради тощо.


Під час розгляду запитів на інформацію порядок та строки розгляду, передбачені Законом, не порушено.
Стан розгляду запитів на інформацію у 2015 році


У  2015 році до обласної ради відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»  (далі – Закон) надійшло 74 запити  на інформацію.

За результатами розгляду на всі  запити надано відповіді.

Запити надійшли через Інтернет (54), поштою (15), подані особисто (5).     Під час розгляду запитів на інформацію порядок та строки розгляду, передбачені Законом, не порушено.


Архів