Про малу приватизацію майна, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Херсонської області

ПРОЕКТ

Суб’єкт внесення проекту рішення:
Депутат Херсонської обласної ради
VII скликання Рожков Ю.Г.

Про малу приватизацію майна, що
належить до спільної власності
територіальних громад сіл,
селищ, міст Херсонської області

З метою забезпечення ефективності та прозорості процесу приватизації майна, що належить до об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Херсонської області, враховуючи висновки та рекомендації постійної комісії обласної ради з питань управління об’єктами комунальної власності від «__» _______ 2018 року №____, керуючись статтями 1, 6, 7, 11-18, 22, 25-27 Закону України «Про приватизацію державного та комунального майна», пунктом 20 частини першої статті 43, пунктом 18 частини шостої статті 55, статтями 59, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», обласна рада

ВИРІШИЛА:

 1. Визначити, що мала приватизація майна, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Херсонської області, здійснюється в порядку, передбаченому Законом України «Про приватизацію державного та комунального майна», виключно шляхом продажу на електронному аукціоні, у тому числі:
  • аукціоні з умовами;
  • аукціоні без умов;
  • аукціоні за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій;
  • аукціоні із зниженням стартової ціни;
  • шляхом викупу об’єктів приватизації.
 1. Визначити комунальну установу з капітального будівництва та експлуатації Херсонської області органом приватизації територіальних громад сіл, селищ, міст Херсонської області.
 2. Встановити, що комунальна установа з капітального будівництва та експлуатації Херсонської області у межах своєї компетенції в сфері приватизації здійснює такі основні повноваження:

– надає Херсонській обласній раді пропозиції щодо переліку об’єктів, що підлягають приватизації, для їх затвердження;

– класифікує об’єкти приватизації відповідно до Закону України «Про приватизацію державного та комунального майна»;

– на підставі рішення Херсонської обласної ради видає наказ про приватизацію щодо кожного об’єкта приватизації;

– приймає заяви потенційних покупців про приватизацію майна, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Херсонської області;

– продає на підставі відповідних рішень Херсонської обласної ради майно, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Херсонської області, у процесі його приватизації,

– укладає договори на проведення оцінки об’єктів приватизації у випадках, передбачених законодавством;

– виконує функції організатора аукціонів та/або укладає договори з іншими уповноваженими особами щодо проведення аукціонів з продажу об’єктів приватизації;

– укладає з потенційними покупцями єдиних майнових комплексів комунальних підприємств та пакетів акцій договори про конфіденційність інформації про об’єкт приватизації;

– укладає договори про розроблення документації із землеустрою у випадках, передбачених законодавством;

– укладає у випадках, передбачених законодавством, угоди щодо проведення екологічного аудиту об’єктів приватизації;

– залучає суб’єктів господарювання для організації та/або проведення аукціонів, у тому числі в електронній формі (електронний аукціон);

– здійснює інші повноваження в сфері приватизації майна, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Херсонської області на підставі рішень Херсонської обласної ради;

– розглядає заяви потенційних покупців про включення об’єктів права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, та не пізніше 5 робочих днів з дня отримання повідомляють заявника про направлення пропозиції за результатами розгляду на затвердження Херсонської обласної ради;

– в процесі приватизації укладає з покупцем договір купівлі-продажу

– після продажу об’єкта приватизації та переходу до покупця права власності видає наказ про завершення приватизації;

– надає Херсонській обласній раді звіт про результати приватизації щодо кожного об’єкта;

– контролює виконання умов договорів купівлі-продажу державного майна;

– перераховує до обласного бюджету кошти, отримані від продажу об’єкта приватизації, в повному обсязі, крім плати за участь;

– надає Херсонській обласній раді пропозиції щодо зміни складу та припинення діяльності аукціонної комісії;

– оприлюднює та надає інформацію на запити відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

 1. Визнати таким, що втратило чинність, рішення VII сесії Херсонської обласної ради VI скликання від 01 липня 2011 року № 229 «Про затвердження програми відчуження об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Херсонської області на 2011-2014 роки» (зі змінами).
 2. Це рішення набирає чинності з моменту його оприлюднення на офіційному веб-сайті Херсонської обласної ради.
 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію обласної ради з питань управління об’єктами комунальної власності.

Голова обласної ради В.М.Мангер