№ 691 Про внесення змін та доповнень до програми поліпшення кінообслуговування населення області на 2012 – 2016 роки

У  К  Р  А  Ї  Н  А
ХЕРСОНСЬКА  ОБЛАСНА  РАДА
РІШЕННЯ
XXІI сесії VII скликання

Про внесення змін та доповнень
до програми поліпшення кінообслуговування
населення області на 2012 – 2016 роки

Керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», обласна рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести до програми поліпшення кінообслуговування населення області на 2012 – 2016 роки, затвердженої рішенням обласної ради
від 30 листопада 2011 року № 329, такі зміни та доповнення:
розділ ІІІ «Модернізація і технічне переоснащення» додатка до розділу ІХ «Завдання і заходи Програми» доповнити новим пунктом 3.11 та викласти пункти 3.4, 3.6, 3.7 у новій редакції (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію обласної ради з питань науки, освіти, культури, молоді, спорту та взаємодії із засобами масової інформації.

Голова обласної ради                                                          В.Г. Пелих

Додаток