№ 672 Про внесення змін до рішення ХХ сесії обласної ради VI скликання від 20 грудня 2012 року № 650 „Про обласний бюджет на 2013 рік”

У  К  Р  А  Ї  Н  А
ХЕРСОНСЬКА  ОБЛАСНА  РАДА
РІШЕННЯ
XXІI сесії VII скликання

20.02.2013 № 672

Про внесення змін до рішення
ХХ сесії обласної ради VI скликання
від 20 грудня 2012 року № 650
„Про обласний бюджет на 2013 рік”

Керуючись статтями 22, 23, 72, 78 та 101 Бюджетного кодексу України, статтями 43 та 55 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, на виконання в області постанови Кабінету Міністрів України від 19 січня 2011 року № 52 „Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах”, наказу Міністерства фінансів України від 28 грудня 2012 року № 1448 „Про внесення змін до бюджетної класифікації і Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету”, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 25 грудня 2012 року № 988 „Про внесення змін до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 31 жовтня 2012 року № 822 „Про упорядкування структури обласної державної адміністрації” (зі змінами), розглянувши пропозиції обласної державної адміністрації від 12 лютого 2013 року
№ 15-351-218/9-13/312 щодо внесення змін до рішення ХХ сесії обласної ради VІ скликання від 20 грудня 2012 року № 650 „Про обласний бюджет на 2013 рік”, обласна рада

ВИРІШИЛА:

Внести до рішення ХХ сесії обласної ради VІ скликання від 20 грудня 2012 року № 650 „Про обласний бюджет на 2013 рік” такі зміни:

1. У пунктах 16 та 18 текстової частини рішення змінити найменування з „Головному фінансовому управлінню обласної державної адміністрації” на „Департаменту фінансів обласної державної адміністрації”.

2. У додатках 7 і 8 до рішення найменування головного розпорядника коштів обласного бюджету „Управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації” замінити на „Департамент охорони здоров’я обласної державної адміністрації”.

3. Передати бюджетні призначення, затверджені по головних розпорядниках коштів обласного бюджету на 2013 рік:
– від Головного фінансового управління обласної державної адміністрації – Департаменту фінансів обласної державної адміністрації;
– від управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації – Департаменту охорони здоров’я обласної державної адміністрації (додаток 1).

4. Зменшити видатки загального фонду обласного бюджету на суму 740366,02 гривень, із них:
– по управлінню регіонального розвитку, містобудування та архітектури обласної державної адміністрації за КФКВ 180109 „Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій” – на 411000 гривень;
– по управлінню освіти і науки обласної державної адміністрації за КФКВ 070307 „Загальноосвітні спеціалізовані школи-інтернати з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей в галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою” – на 17429 гривень;
– по Департаменту фінансів обласної державної адміністрації за КФКВ 250102 „Резервний фонд” – на 311937,02 гривні.

5. Збільшити видатки загального фонду обласного бюджету на суму 311934,30 гривні для забезпечення фінансування проміжних виборів депутата обласної ради по одномандатному мажоритарному виборчому округу № 1 (Бериславський район), у тому числі:
– по обласній раді за КФКВ 250203 „Проведення виборів народних депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів” – на 96766,70 гривні;
– по Департаменту фінансів обласної державної адміністрації за КФКФ 250380 „Інші субвенції – на 215167,60 гривні для перерахування коштів районному бюджету Бериславського району.

6. Збільшити профіцит загального фонду обласного бюджету на суму 428429 гривень, напрямом використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), згідно з додатком 2 до цього рішення.

7. Збільшити дефіцит спеціального фонду обласного бюджету на суму 428429 гривень за рахунок коштів, одержаних із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) (додаток 2).

8. Збільшити обсяг погашення заборгованості за середньостроковою позикою на 2013 рік на суму 2,72 гривні (КБК 203420), одержаною обласним бюджетом у 2011 році з єдиного казначейського рахунку у зв’язку з невиконанням розрахункових показників Міністерства фінансів України по доходах, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів (додаток 2).

9. Збільшити видатки бюджету розвитку (спеціального фонду) обласного бюджету на суму 428429 гривень, а саме:
– по управлінню регіонального розвитку, містобудування та архітектури обласної державної адміністрації за КФКВ 180109 „Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій” – на 411000 гривень;
– по управлінню освіти і науки обласної державної адміністрації за КФКВ 070307 „Загальноосвітні спеціалізовані школи-інтернати з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей в галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою” – на 17429 гривень.

10. Затвердити перелік об’єктів, видатки на які у 2013 році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку (спеціального фонду) обласного бюджету (додаток 3).

11. Зменшити по Департаменту фінансів обласної державної адміністрації видатки:
– розвитку спеціального фонду обласного бюджету за КФКВ 250354 „Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах” на суму 40 гривень, збільшивши на відповідну суму видатки споживання;
– спеціального фонду обласного бюджету за КФКВ 250354 „Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах” на суму 15540500 гривень, у тому числі видатки споживання – на 4973000 гривень та видатки розвитку – на 10567500 гривень, спрямувавши їх по управлінню промисловості та розвитку інфраструктури обласної державної адміністрації за КФКВ 170703 „Видатки на проведення робіт, пов’язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг”.
Замовником із виконання вказаних робіт визначити Службу автомобільних доріг у Херсонській області.

12. Спрямувати на покриття дефіциту спеціального фонду обласного бюджету залишок коштів, що склався станом на 01 січня 2013 року, в сумі 1630252,07 гривні (КБК 208100,602100) по надходженнях до спеціального фонду обласного бюджету податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів та збору за першу реєстрацію транспортного засобу (додаток 2).

13. Збільшити видатки спеціального фонду обласного бюджету по управлінню промисловості та розвитку інфраструктури обласної державної адміністрації за КФКВ 170703 „Видатки на проведення робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг” за рахунок джерел, зазначених у пункті 12 цього рішення, на 1630252,07 гривень, у тому числі: видатки розвитку – на 200000 гривень та видатки споживання – на 1430252,07 гривень.

14. У додатках до рішення ХХ сесії обласної ради VI скликання від 20 грудня 2012 року № 650 „Про обласний бюджет на 2013 рік”:

14.1. Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на капітальний ремонт систем централізованого водопостачання та водовідведення присвоїти коди класифікації:
– у додатку 1 – код класифікації доходів 41036500;
– у додатках 2, 3 та 3.1.1 – код функціональної класифікації видатків 250349.

14.2. У додатку 1 назву ККД 21010300 „Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до бюджету” замінити назвою „Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету”.

14.3. У додатках 2, 3, 3.1.1. та 7 назву коду тимчасової класифікації видатків місцевих бюджетів 080209 замінити з „Станції швидкої та невідкладної медичної допомоги” на „Центри екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, станції екстреної (швидкої) медичної допомоги”.

15. З метою забезпечення фінансування проміжних виборів депутата обласної ради по одномандатному мажоритарному виборчому округу № 1 доручити голові обласної ради укласти договір з головою Бериславської районної ради про передачу з обласного бюджету районному бюджету Бериславського району коштів іншої субвенції, передбаченої третім абзацом пункту 5 цього рішення.

16. Департаменту фінансів обласної державної адміністрації внести відповідні зміни до показників обласного бюджету на 2013 рік.

17. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію обласної ради з питань бюджету та фінансів.

Голова обласної ради                                       В.Г. Пелих

додаток1

додаток2

додаток3