№ 461 Про оголошення конкурсу на право оренди комунального майна, що належить до спільної власності територіальних громад Херсонської області

У  К  Р  А  Ї  Н  А
ХЕРСОНСЬКА  ОБЛАСНА  РАДА
РІШЕННЯ
XIV сесії VI скликання

05.04.2012 № 461

Про оголошення конкурсу
на право оренди комунального
майна, що належить до спільної
власності територіальних
громад Херсонської області

Розглянувши звернення керівників об’єктів спільної власності територіальних громад області щодо оренди нерухомого майна спільної власності територіальних громад області, з метою ефективного використання вільних приміщень об’єктів спільної власності територіальних громад області, враховуючи висновки та рекомендації постійної комісії обласної ради з питань соціально-економічного розвитку та управління об’єктами комунальної власності від 31 січня 2012 року № 431, від 22 березня 2012 року № 465, керуючись статтею 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, обласна рада

ВИРІШИЛА:

1. Оголосити конкурс з надання в оренду нерухомого майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад області, з орендними ставками, визначеними на підставі Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду державного майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 1995 року № 786, орендодавцями якого є:

1.1. Комунальна установа «Медичний пансіонат «Медик» Херсонської обласної ради:
– приміщення за адресою: м. Херсон, вул. 295 Стрілецької дивізії, 21 загальною площею 57,1 кв. метра за умови розміщення кабінету для здійснення стоматологічної практики терміном на шість років. Стартова плата за базовий місяць – 2319,43 грн без урахування ПДВ та індексу інфляції, орендна ставка – 20%.

1.2. Обласний художній музей ім. О.О. Шовкуненка:
– приміщення за адресою: м. Херсон, вул. Леніна, 34 загальною площею 166,1 кв. метра за умови розміщення охоронної компанії і служб для технічного обслуговування засобів охорони та здійснення переможцем конкурсу цілодобової охорони музею терміном на два роки одинадцять місяців. Стартова плата за базовий місяць – 9285,15 грн. без урахування індексу інфляції, орендна ставка – 18%;
– приміщення за адресою: м. Херсон, вул. Леніна, 34 загальною площею 44,4 кв. метра за умови розміщення суб’єкта господарювання, що виконує функції тиражування, копіювання, друку документації та обслуговування комп’ютерної техніки музею строком на 3 роки. Стартова плата за базовий місяць – 965,22 грн. без урахування індексу інфляції, орендна ставка – 7%;
– приміщення за адресою: м. Херсон, вул. Леніна, 34 загальною площею 32,3 кв. метра за умови розміщення майстерні народних майстрів та надання послуг оформлення художніх творів з колекції музею строком на 3 роки. Стартова плата за базовий місяць – 300,93 грн. без урахування індексу інфляції, орендна ставка – 3%.

2. У зв’язку з незгодою постійної комісії обласної ради з питань соціально-економічного розвитку та управління об’єктами комунальної власності з ціновими пропозиціями учасника конкурсу оголосити повторний конкурс на приміщення, яке знаходиться в господарському віданні комунального підприємства «Ліки Херсонщини» Херсонської обласної ради та розташоване за адресою: м. Херсон, вул. Айвазовського, 5-а загальною площею 116,0 кв. метрів, за умови розміщення видавництва друкованих засобів масової інформації терміном на п’ять років. Стартова плата за базовий місяць – 745,75 грн без урахування ПДВ та індексу інфляції, орендна ставка – 4%.

3. У зв’язку з незгодою постійної комісії обласної ради з питань соціально-економічного розвитку та управління об’єктами комунальної власності з ціновими пропозиціями учасників конкурсу оголосити повторний конкурс на приміщення, що знаходиться в оперативному управлінні Херсонської обласної клінічної лікарні та розташоване за адресою: м. Херсон, проспект Ушакова, 67 загальною площею 52,7 кв. метра, за умови розміщення аптечного пункту терміном на два роки одинадцять місяців. Стартова плата за базовий місяць – 1595,36 грн без урахування ПДВ та індексу інфляції, орендна ставка – 8%

4. Затвердити звіти про незалежну оцінку об’єктів на які оголошується конкурс цим рішенням.

5. Повідомлення про оголошення конкурсу розмістити на веб-сайті Херсонської обласної ради.

6. Затвердити такі умови конкурсу:

6.1. Заяви про участь у конкурсі приймаються протягом 10 днів після оприлюднення повідомлення про конкурс.

6.2. Для участі в конкурсі учасник подає до обласної ради такі документи (в запечатаному конверті, завіреному на місці склеювання конверта печаткою або підписом заявника):
– заява з запропонованою ціною;
– статут підприємства (копія);
– свідоцтво про державну реєстрацію (копія);
– свідоцтво платника податку або свідоцтво про сплату єдиного податку (копія).

6.3. Основним критерієм визначення переможця конкурсу є максимальний розмір орендної плати.

6.4. Переможця конкурсу визначає постійна комісія обласної ради з питань соціально-економічного розвитку та управління об’єктами комунальної власності.

6.5. При визначенні переможця конкурсу комісія обласної ради з питань соціально-економічного розвитку та управління об’єктами комунальної власності у разі незгоди з ціновими пропозиціями учасників конкурсу може прийняти рішення про зняття об’єкта з конкурсу та запропонувати сесії обласної ради оголосити повторний конкурс на цей об’єкт оренди.

6.6. Переможець конкурсу відшкодовує замовнику звіту про незалежну оцінку приміщення витрати, пов’язані із виконанням вказаної вище оцінки.

6.7. Документи на конкурс приймаються протягом 10 календарних днів з дня опублікування оголошення за адресою: 73000, м. Херсон, пл. Свободи, 1, каб. 322, тел. 22-54-08.

7. Доручити голові обласної ради видати розпорядження про визначення переможців конкурсу за висновками та рекомендаціями постійної комісії обласної ради з питань соціально-економічного розвитку та управління об’єктами комунальної власності.

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію обласної ради з питань соціально-економічного розвитку та управління об’єктами комунальної власності.

Голова обласної ради                                                       В.Г. Пелих