№ 460 Про припинення діяльності комунального підприємства «Радгосп-завод «Янтарний»

У  К  Р  А  Ї  Н  А
ХЕРСОНСЬКА  ОБЛАСНА  РАДА
РІШЕННЯ
XIV сесії VI скликання

05.04.2012 № 460

Про припинення діяльності
комунального підприємства
«Радгосп-завод «Янтарний»

Розглянувши звернення комунального підприємства «Радгосп-завод «Янтарний» від 26 січня 2012 року № 12 про припинення діяльності комунального підприємства «Радгосп-завод «Янтарний» шляхом його ліквідації, враховуючи висновки та рекомендації постійної комісії обласної ради з питань з питань соціально-економічного розвитку та управління об’єктами комунальної власності від 31 січня 2012 року № 427, керуючись статтею 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, обласна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Припинити діяльність комунального підприємства «Радгосп-завод «Янтарний» шляхом його ліквідації.

2. Утворити комісію з ліквідації комунального підприємства «Радгосп-завод «Янтарний» у такому складі:

Утенков Юрій Олегович – виконувач обов’язків директора комунального підприємства «Радгосп – завод «Янтарний», голова комісії

Павлов Ігор Михайлович – заступник директора комунального підприємства «Радгосп – завод «Янтарний», секретар комісії

Грабарь Юрій Григорович – депутат обласної ради, член комісії

3. Комісії з ліквідації комунального підприємства «Радгосп-завод «Янтарний» здійснити заходи щодо ліквідації підприємства відповідно до вимог чинного законодавства України.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію обласної ради з питань планування, регіональної економіки, впровадження інвестицій, розвитку підприємництва, курортно-туристичної діяльності, управління об’єктами комунальної власності та приватизації.

Голова обласної ради                                         В. Г. Пелих