№ 443 Про надання у тимчасове користування на умовах оренди водного об’єкта місцевого значення гр. Криворучко І.І.

У  К  Р  А  Ї  Н  А
ХЕРСОНСЬКА  ОБЛАСНА  РАДА
РІШЕННЯ
XIV сесії VI скликання

05.04.2012 № 443

Про надання у тимчасове
користування на умовах
оренди водного об’єкта
місцевого значення
гр. Криворучко І.І.

Розглянувши клопотання громадянки Криворучко Іванни Іванівни щодо надання у тимчасове користування на умовах оренди водного об’єкта місцевого значення – ставка площею 9,7 га, що знаходиться на території Правдинської сільської ради Білозерського району Херсонської області, для риборозведення, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 51 Водного кодексу України, обласна рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати громадянці Криворучко Іванні Іванівні у тимчасове користування на умовах оренди терміном на 15 років водний об’єкт місцевого значення – ставок площею 9,7 га, що знаходиться на території Правдинської сільської ради Білозерського району Херсонської області, для риборозведення.

2. Установити ставку орендної плати за 1 га площі водного дзеркала у розмірі 79,10 грн.

3. Доручити Білозерській районній державній адміністрації укласти договір на право тимчасового користування водним об’єктом місцевого значення з гр. Криворучко І.І., у якому передбачити вільний доступ худоби до водопою, надання можливостей відпочинку мешканцям села, вилов риби на договірних умовах, та погодити його з державними органами охорони навколишнього природного середовища та водного господарства.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію обласної ради з питань агропромислового комплексу, земельних відносин та екології.

Голова обласної ради                                          В.Г. Пелих