№ 440 Про надання у тимчасове користування на умовах оренди водного об’єкта місцевого значення гр. Докієнку О.П.

У  К  Р  А  Ї  Н  А
ХЕРСОНСЬКА  ОБЛАСНА  РАДА
РІШЕННЯ
XIV сесії VI скликання

05/04/2012 № 440

Про надання у тимчасове
користування на умовах
оренди водного об’єкта
місцевого значення
гр. Докієнку О.П.

Розглянувши клопотання громадянина Докієнка Олександра Петровича щодо надання у тимчасове користування на умовах оренди водного об’єкта місцевого значення площею 2,1 га, що знаходиться на території Радянської сільської ради Білозерського району Херсонської області, для риборозведення, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 51 Водного кодексу України, обласна рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати громадянину Докієнку Олександру Петровичу у тимчасове користування на умовах оренди терміном на 15 років водний об’єкт місцевого значення площею 2,1 га, що знаходиться на території Радянської сільської ради Білозерського району Херсонської області, для риборозведення.

2. Установити ставку орендної плати за 1 га площі водного дзеркала у розмірі 98,88 грн.

3. Доручити Білозерській районній державній адміністрації укласти договір на право тимчасового користування водним об’єктом місцевого значення з гр. Докієнком О.П., у якому передбачити вільний доступ худоби до водопою, надання можливостей відпочинку мешканцям села, вилов риби на договірних умовах, та погодити його з державними органами охорони навколишнього природного середовища та водного господарства.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію обласної ради з питань агропромислового комплексу, земельних відносин та екології.

Голова обласної ради                                               В.Г. Пелих