№265 Про оголошення конкурсу на право оренди комунального майна, що належить до спільної власності територіальних громад Херсонської області

У  К  Р  А  Ї  Н  А
ХЕРСОНСЬКА  ОБЛАСНА  РАДА
РІШЕННЯ
сесії скликання

21/07/2011 № 265

Про оголошення конкурсу
на право оренди комунального
майна, що належить до спільної
власності територіальних
громад Херсонської області

Розглянувши звернення керівників об’єктів спільної власності територіальних громад області щодо оренди нерухомого майна спільної власності територіальних громад області, з метою ефективного використання вільних приміщень об’єктів спільної власності територіальних громад області, враховуючи висновки та рекомендації постійної комісії обласної ради з питань соціально-економічного розвитку та управління об’єктами комунальної власності від 18 липня 2011 року № 271, керуючись статтею 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, обласна рада

ВИРІШИЛА:

1. Оголосити конкурс з надання в оренду нерухомого майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад області, з орендними ставками, визначеними на підставі Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду державного майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 1995 року № 786, орендодавцями якого є:

1.1. Комунальний заклад Херсонської обласної ради «Херсонський обласний онкологічний диспансер»:

– приміщення за адресою: м. Херсон, смт Антонівка, Кіндійське шосе, 26-б загальною площею 30,1 кв. метра за умови розміщення об’єкта з проведення лабораторних досліджень терміном на 5 років. Стартова плата за базовий місяць – 1765,78 грн. без урахування ПДВ та індексу інфляції, орендна ставка – 20%.

1.2. Комунальна установа з капітального будівництва та експлуатації об’єктів соціально-культурного і комунального призначення Херсонської обласної ради:

– приміщення за адресою: м. Херсон, вул. Марії Фортус, 111-а загальною площею 112,2 кв. метра за умови розміщення об’єкта з виготовлення столярних та металевих виробів терміном на 2 роки 6 місяців. Стартова плата за базовий місяць – 678,45 грн. без урахування ПДВ та індексу інфляції, орендна ставка – 15%.

1.3. Херсонське музичне училище:

– приміщення за адресою: м. Херсон, просп. Ушакова, 39 загальною площею 4,0 кв. метри за умови розміщення буфету, який не здійснює продаж товарів підакцизної групи, у навчальному закладі терміном на 3 роки. Стартова плата за базовий місяць – 62,79 грн. без урахування ПДВ та індексу інфляції, орендна ставка – 4%;

– приміщення за адресою: м. Херсон, вул. Червонофлотська, 7 загальною площею 4,0 кв. метри за умови розміщення буфету, який не здійснює продаж товарів підакцизної групи, у навчальному закладі терміном на 3 роки. Стартова плата за базовий місяць – 29,35 грн. без урахування ПДВ та індексу інфляції, орендна ставка – 4%.

1.4. Херсонський обласний протитуберкульозний диспансер:

– приміщення за адресою: м. Херсон, Миколаївське шосе, 82 загальною площею 22,0 кв. метри за умови розміщення торгівельного об’єкта з продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи, терміном на один рік. Стартова плата за базовий місяць – 441,52 грн. без урахування ПДВ та індексу інфляції, орендна ставка – 8%.

1.5. Комунальний заклад «Херсонська дитяча обласна клінічна лікарня» Херсонської обласної ради:

– приміщення за адресою: м. Херсон, вул. Українська, 81 загальною площею 10,0 кв. метрів за умови розміщення об’єкта з продажу непродовольчих товарів терміном на один рік. Стартова плата за базовий місяць – 270,75 грн. без урахування ПДВ та індексу інфляції, орендна ставка – 18%;

– приміщення за адресою: м. Херсон, вул. Українська, 81 загальною площею 10,0 кв. метрів за умови розміщення об’єкта з продажу непродовольчих товарів терміном на один рік. Стартова плата за базовий місяць – 270,75 грн. без урахування ПДВ та індексу інфляції, орендна ставка – 18%;

– приміщення за адресою: м. Херсон, вул. Українська, 81 загальною площею 36,7 кв. метра за умови розміщення базової станції мобільного зв’язку терміном на один рік. Стартова плата за базовий місяць – 2026,08 грн. без урахування ПДВ та індексу інфляції, орендна ставка – 30%.

1.6. Комунальна установа «Медичний пансіонат «Медик» Херсонської обласної ради:

– приміщення за адресою: м. Херсон, вул. 295 Стрілецької дивізії , 21 загальною площею 47,0 кв. метрів даху та 10,7 кв. метра технічного поверху за умови розміщення телекомунікаційного обладнання терміном на два роки триста шістдесят чотири дні. Стартова плата за базовий місяць – 872,95 грн. без урахування ПДВ та індексу інфляції, орендна ставка – 30%.

2. Оголосити повторний конкурс на приміщення, яке знаходиться в оперативному управлінні Херсонського обласного протитуберкульозного диспансеру та розташоване за адресою: м. Херсон, Миколаївське шосе, 82 загальною площею 10,6 кв. метра, за умови розміщення офісного приміщення терміном на п’ять років. Стартова плата за базовий місяць – 220,53 грн. без урахування індексу інфляції, орендна ставка – 15%.

3. Затвердити звіти про незалежну оцінку об’єктів на які оголошується конкурс цим рішенням.

4. Повідомлення про оголошення конкурсу розмістити на веб-сайті Херсонської обласної ради.

5. Затвердити такі умови конкурсу:

5.1. Заяви про участь у конкурсі приймаються протягом 10 днів після оприлюднення повідомлення про конкурс.

5.2. Для участі в конкурсі учасник подає до обласної ради такі документи (в запечатаному конверті, завіреному на місці склеювання конверта печаткою або підписом заявника):

– заява з запропонованою ціною;

– статут підприємства (копія);

– свідоцтво про державну реєстрацію (копія);

– свідоцтво платника податку або свідоцтво про сплату єдиного податку (копія).

5.3. Основним критерієм визначення переможця конкурсу є максимальний розмір орендної плати.

5.4. Переможця конкурсу визначає постійна комісія обласної ради з питань соціально-економічного розвитку та управління об’єктами комунальної власності.

5.5. При визначенні переможця конкурсу комісія обласної ради з питань соціально-економічного розвитку та управління об’єктами комунальної власності у разі незгоди з ціновими пропозиціями учасників конкурсу може прийняти рішення про зняття учасника з конкурсу та запропонувати сесії обласної ради оголосити повторний конкурс на об’єкт оренди.

5.6. Переможець конкурсу відшкодовує замовнику звіту про незалежну оцінку приміщення витрати, пов’язані із виконанням вказаної вище оцінки.

5.7. Документи на конкурс приймаються протягом 10 календарних днів з дня опублікування оголошення за адресою: 73000, м. Херсон, пл. Свободи, 1, каб. 322, тел. 22-54-08.

6. Доручити голові обласної ради видати розпорядження про визначення переможців конкурсу.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію обласної ради з питань соціально-економічного розвитку та управління об’єктами комунальної власності.

Голова обласної ради                                                                                  В.Г. Пелих