№264 Про погодження списання непридатних до експлуатації основних засобів та автотранспорту

У  К  Р  А  Ї  Н  А
ХЕРСОНСЬКА  ОБЛАСНА  РАДА
РІШЕННЯ
сесії скликання

21/07/2011 № 264

Про погодження списання непридатних
до експлуатації основних засобів
та автотранспорту

Розглянувши звернення обласної державної адміністрації від 30 травня 2011 року № 56-351-720/9-11/324, № 56-351-722/9-11/324 та № 56-351-723/9-11/324, від 16 червня 2011 року № 34-351-796/9-11/323 та від 23 червня 2011 року № 70-351-825/9-11/324 про погодження списання з балансів комунальних закладів непридатних до експлуатації основних засобів та автотранспорту, враховуючи висновки та рекомендації постійної комісії обласної ради з питань планування, регіональної економіки, впровадження інвестицій, розвитку підприємництва, курортно-туристичної діяльності, управління об’єктами комунальної власності та приватизації від 18 липня 2011 року № 255, керуючись статтею 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, обласна рада

ВИРІШИЛА:

1. Погодити списання за умови виконання процедури списання згідно з чинним законодавством:

1.1. Комунальній установі «Бюро судово-медичної експертизи» Херсонської обласної ради непридатного до експлуатації автомобіля УАЗ – 315201, державний номер 59-95 ХОА, 1987 року випуску, інвентарний номер 10510003, номер технічного паспорта ВП 710890, балансовою вартістю 5433 грн., який має 100 відсотковий знос.

1.2. Комунальному закладу «Новотроїцька протитуберкульозна лікарня» Херсонської обласної ради непридатного до експлуатації автомобіля УАЗ 469 БГ, державний номер 22-24 ХОА, 1984 року випуску, інвентарний номер 10510001, номер технічного паспорта ВК 736411, балансовою вартістю 3035 грн., який має 100 відсотковий знос.

1.3. Комунальному закладу «Херсонський обласний протитуберкульозний диспансер» Херсонської обласної ради непридатних до експлуатації основних засобів, а саме:

– комплексу автоматизованого для дослідження зовнішнього дихання кардіо+канал СПІ СПИРО, 2000 року випуску, інвентарний номер 104150012, балансовою вартістю 7500 грн., який має 100 відсотковий знос;

– наркозно – дихального апарата РО-6Н-05, 1997 року випуску, інвентарний номер 104190005, балансовою вартістю 11347 грн., який має 100 відсотковий знос;

– електрокардіографа ЕК 1Т – 0,4, 2001 року випуску, інвентарний номер 104150004, балансовою вартістю 3200 грн., який має 100 відсотковий знос;

– ушивача УБС – 256, 1991 року випуску, інвентарний номер 10430039, балансовою вартістю 2846 грн., який має 100 відсотковий знос.

1.4. Комунальному вищому навчальному закладу «Бериславський педагогічний коледж» Херсонської обласної ради на списання з балансу літератури як морально застарілої, так і тієї, яка не відповідає навчальним програмам, а саме:

з/п

Інвентар-ний номер Автор та назва видання Кіль-кість Ціна,

грн.   коп.

Сума,

грн.   коп.

На підставі яких документів проведено вилучення
1. уч. к. № 883 Історія держави і права заруб. країн (Сер. віки ): Нав. посіб./ За ред. Б.Й.Тищика. 9 35 95 323 55 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

2. уч. к. № 929 Кіндер Г. Всесвітня історія. dtv –Atlas: Довідник. 12 44 00 528 00 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

3.  

 

уч. к. № 729

уч. к. № 730

Вища математика: Підручник. У 2 кн. / За ред. Кулігіної Г.Л.

Кн.1

Кн.2

 

 

18

18

 

 

18

18

 

 

50

50

 

 

333

333

 

 

00

00

Наказ № 55-Л

від  28.03.11

4.  

 

уч. к. № 816

уч. к. № 817

Шкіль М.І. Математичний аналіз: Підручник: У 2 ч.

Ч.1.

Ч.2.

 

 

60

60

 

 

19

22

 

 

56

20

 

 

1173

1332

 

 

60

00

Наказ № 55-Л

від  28.03.11

5. уч. к. № 548 Дидактичні матеріали з математики/ Афанасьєва О.М. та ін. 9

 

6

 

77

 

60

 

93

 

Наказ № 55-Л

від  28.03.11

6. уч. к. № 617 Дидактичні матеріали з математики/ Афанасьєва О.М. та ін.  

29

 

16

 

00

 

464

 

00

Наказ № 55-Л

від  28.03.11

7. уч. к. № 576 Математика для вступників до вузів: Навч. посібник / Упор. М.Ф.Бондаренко 3 31 76 95 28 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

8. уч. к. № 664 Практикум з елементарної математики: Навч. посіб. Ч.1. / За ред. Ю.К. Рудавського 10 17 53 175 30 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

9. уч. к. № 727 Романова Н.В. Загальна та неорганічна хімія: Практикум. 20 7 88 157 60 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

10. уч. к. № 832 Кириченко В.Г. Загальна хімія: Навч. посібник 20 19 50 390 00 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

11. уч. к. № 732 Економічна і соціальна географія світу: Навч. посіб. / За ред. С.Кузика 15 23 20 348 00 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

12. уч. к. № 844 Довгань В.П. Хіміко-бактеріологічний аналіз: Підручник. 10 9 80 98 00 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

13. уч. к. № 737 Сиса Л.В., Сомов В.М. Неорганічна хімія в розрахункових задачах для комп’ютерного контролю знань. 4 12 90 51 60 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

14. уч. к. № 860 Сивий М.Я., Свинко Й.М. Геологія: Практикум. 19 17 27 328 13 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

15. ук. к. № 800 Імунологія: Підручник / За ред. Пастер Є.У. 2 53 50 107 00 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

16. уч. к. № 834 Трускавецький Є.С. Гістологія з основами ембріології.: Підручник. 2 37 77 75 54 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

17. уч. к. № 863 Мусієнко М.М. Екологія рослин: Підручник. 9 41 50 373 50 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

18. уч. к. № 726 Ковальчук П.І. Моделювання і прогнозування стану навколишнього середовища: Навч. посіб. 10 10 12 101 20 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

19. уч. к. № 871 Шалагінов Б.Б. зарубіжна література: Хрестоматія. 9 кл. 49 7 02 343 98 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

20. уч. к. № 858 Максимова Н.Ю. Безпека життєдіяльності: Навч. посіб. 60 11 00 660 00 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

21. уч. к. № 796 Рудич Ф.М. Політологія: Підручник. 80 11 40 912 00 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

22. уч. к. № 642 Шляхтун П.П. Політологія: Підручник. 14 16 00 224 00 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

23. уч. к. № 802 Качан Є.П., Шушпанов Д.Г. Управління трудовими ресурсами: Навч. посіб. 4 16 38 65 52 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

24. уч. к. № 692 Варналій З.С., Сизоненко В.О. Основи підприємницької діяльності: Підручник.10 – 11кл. 5 7 46 37 30 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

25. уч. к. № 873 Дідківський М.І. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: Навч. посіб. 4 14 07 56 28 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

26. уч. к. № 837 Історія економічних учень: Підручник: У 2 ч. / За ред В.Д.Базилевича.Ч.1.  

9

 

20

 

88

 

187

 

92

Наказ № 55-Л

від  28.03.11

27. уч. к. № 838 Історія економічних учень: Підручник: У 2 ч. / За ред В.Д.Базилевича. Ч.2.  

9

 

20

 

88

 

187

 

92

Наказ № 55-Л

від  28.03.11

28. уч. к. № 845 Політологія: Підручник / За ред. М.І.Панова 35 18 85 659 75 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

29. уч. к. № 239 Політологія: Підручник / За ред. О.І.Семків 40 0 36 14 40 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

30. уч. к. № 368 Політологія: Кінець ХІХ – перша половина ХХ ст.: Хрестоматія / За ред. О.І.Семків 23 4 85 111 55 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

31. уч. к. № 552 Політологія: Підручник / За ред.

І.С. Дзюбка, К.М. Левківського

12 12 07 144 84 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

32. уч. к. № 270 Зарубіжна література ранніх епох: Навч. посіб. / Ф.І.Прокаєв 23 0 23 5 29 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

33. уч. к. № 721 Історія української літератури ХІХ ст. / 70 – 90 р.р. У 2 кн.: Підручник / О.Д.Гнідан. Кн.1.  

14

 

17

 

24

 

241

 

36

Наказ № 55-Л

від  28.03.11

34. уч. к. № 828 Історія української літератури ХІХ ст. / У 2 кн.: Підручник / М.Г.Жулинський. Кн.1. 23 23 83 548 09 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

35. уч. к. № 859 Малахов В. Г Етика спілкування: Навч. посіб. 12 13 28 159 36 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

36. уч. к. № 855 Роменець В.А. Історія психології ХVІІст.: Навч. посіб. 18 46 45 836 10 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

37. уч. к. № 856 Роменець В.А. Історія психології ХVІІ: Навч. посіб. 18 49 86 897 48 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

38. уч. к. № 491 Роменець В.А. Історія психології ХХст.: Навч. посіб. 7 19 90 139 30 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

39. уч. к. № 553 Роменець В.А. Історія психології ХХст.: Навч. посіб. 19 19 90 378 10 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

40. уч. к. № 851 Антична література / авт. кол.                Миронова В.М. та ін.: Навч. посіб. 19 19 50 370 50 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

41. уч. к. № 544 Пащенко В.І., Пащенко Н.І. Антична література: Навч. посіб. 5 47 99 239 95 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

42. уч. к. № 757 Конституційне право України: Хрестоматія: Навч. посіб. / Упоряд. В.С.Журавський. 9 35 98 323 82 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

43. уч. к. № 734 Трудове право України: Академічний курс: Підручник / ред. П.Д. Пилипенко 14 21 58 302 12 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

44. уч. к. № 733 Цивільне право України: Академічний курс: Підручник. У 2 т. / За заг. ред Я.М.Шевченка. Т.1.  

 

13

 

 

24

 

 

49

 

 

318

 

 

37

Наказ № 55-Л

від  28.03.11

45. уч. к. № 756 Цивільне право України: Академічний курс: Підручник. У 2 т. / За заг. ред Я.М.Шевченка. Т.2.  

 

14

 

 

24

 

 

49

 

 

342

 

 

86

Наказ № 55-Л

від  28.03.11

46. уч. к. № 416 Прищепа К.С., Лук’яненко В.Г. Тематичний словник школяра. 42 0 35 14 70 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

47. уч. к. № 476 Золотий колосок: зб. фольклорних і літер. Творів / Упоряд. Н.Я. Дзюбишина – Мельник 10 4 50 45 00 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

48. уч. к. № 121 Давня українська література: Хрестоматія / Упоряд. М.М. Сулима. 4 4 00 16 00 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

49. уч. к. № 373 Грушевський М. Історія української літератури: В 6 т. 9 кн.  Т.6. кн. 1.  

19

 

4

 

05

 

77

 

00

Наказ № 55-Л

від  28.03.11

50. уч. к. № 306 Історія української літератури ХІХ ст.: У 3 кн.: Навч. посіб. / За ред. М.Г.Яценка. Кн.1.  

 

11

 

 

2

 

 

70

 

 

29

 

 

70

Наказ № 55-Л

від  28.03.11

51. уч. к. №448 Історія української літератури ХІХ ст.: У 3 кн.: Навч. посіб. / За ред. М.Г.Яценка. Кн.3.  

4

 

15

 

08

 

60

 

32

Наказ № 55-Л

від  28.03.11

52. уч. к. № 308 Історія української літератури ХХ ст.: У 3 кн.: Навч. посіб. / За ред. М.Г.Яценка. Кн.2.  

1

 

3

 

25

 

3

 

25

Наказ № 55-Л

від  28.03.11

53. уч. к. № 431 Політологічний енциклопедичний словник / За ред. Ю.С. Шемшученко, В.Д.Бабкіна. 13 5

 

06 65 78 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

54. уч. к. № 445 Словник української мови: У 4 т.

Т.1.

4 00 00 00 00 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

55. уч. к. № 446 Словник української мови: У 4 т.

Т.2.

4 00 00 00 00 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

56. уч. к. № 443 Словник української мови: У 4 т.

Т.3.

4 00 00 00 00 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

57. уч. к. № 444 Словник української мови: У 4 т.

Т.4.

4 00 00 00 00 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

58. уч. к. № 842 Гуйванюк Н.В. Українська мова: схеми, таблиці, тести. 13 21 95 285 35 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

59. уч. к. № 776 Плющ М.Я. Граматика української мови: У 2-х ч.ч.1. 16 10 67 170 72 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

60. уч. к. № 867 Бевзенко С.П. Вступ до мовознавства: Навч. посіб. 43 8 26 355 18 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

61. уч. к. № 654 Перлини духовності: Навч. посіб. / Упоряд. Різун В.В. Кн.1. 5 0 51 2 55 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

62. уч. к. № 693 Перлини духовності: Навч. посіб. / Упоряд. Різун В.В. Кн.2. 4 0 76 3 04 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

63. 93250 Вечорова гармонія: переклад французької поезії. 9 12 12 109 08 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

64. 93249 Оріховський С. Твори 9 29 89 269 01 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

65. 93248 Величковський І. Повне зібрання творів 9 9 57 86 13 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

66. 94178 Даррелл Дж. Балакучий згорток: казкова повість. 18 15 82 284 76 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

67. уч. к. № 390 Українська абетка 12 3 15 37 80 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

68. уч. к. № 501 Степанишин Б. Українська література: Підручник. 9 кл. 8 0 56 4 48 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

69. уч. к. № 739 Бичкова Н.І. Англійська мова. Комунікативний курс: Підручник. 18 11 41 205 38 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

70. уч. к. № 245 Вдовенко С.С. Англійська мова для молодших школярів 18 0 08 1 44 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

71. уч. к. № 401 Гергель А.Ф. Чарівна бібліотека. Англійська мова: Підручник. 32 0 20 6 40 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

72. уч. к. № 404 Гергель А.Ф. Навколо світу. Англійська мова: Підручник. 30 0 96 28 80 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

73. уч. к. № 381 Плахотник В.М., Полянська Т.К.English.      1 кл. 17 0 28 4 76 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

74. уч. к. № 382 Плахотник В.М., Полянська Т.К.English.             3 кл. 17 0 42 7 14 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

75. уч. к. № 582 Чумак Н.П. Frangais: Підручник.2(1) кл. 5 0 70 3 50 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

76. уч. к. № 273 Сучасна українська літературна мова: Підручник / За ред. М.Я.Плющ. 33 0 09 2 97 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

77. уч. к. № 852 Матвєєва Л.Л. Культурологія: Курс лекцій: Навч. посіб. 75 9 50 712 50 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

78. уч. к. № 857 Левківський С.С. Раціональне використання і охорона водних ресурсів: Підручник. 8 19 80 158 40 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

79. уч. к. № 549 Абрамович С.Д. Риторика: Навч. посіб. 9 12 48 112 32 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

80. уч. к. № 574 Социальная философия./ За ред.   Андрущенко В.П. 9 9 55 85 95 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

81. уч. к. № 325 Малярчук А.Я. Дидактичний матеріал для виправлення мовних недоліків. 17 0 57 9 69 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

82. уч. к. № 387 Людина в сучасному світі. 11 клас. / Арцишевський Р.А. та ін. 29 2 97 86 13 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

83. уч. к. № 334 Давня українська література. Хрестоматія. / Упор. М.М. Сулима 28 0 33 9 24 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

84. уч. к. № 822 Шевчук П. Соціальна політика 14 32 50 455 00 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

85. уч. к. № 550 Філософія / Бичко І.В. та ін. 7 10 96 76 72 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

86. уч. к. № 365 Копач О. Хрестоматія з нової української літератури. 7 2 00 14 00 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

87. 86923 Політичний словник / За ред.

В.К. Врублевського.

4 4 10   16 40 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

88. уч. к. № 428 Історія  світової культури / Кер. авт. кол. Л.Т. Левчук. 11 5 90 64 90 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

89. уч. к. № 475 Коломієць М.В. Словник української мови в малюнках. 8 6 00 48 00 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

90. уч. к. № 272 Федоров К.Г. Історія держави і права зарубіжних країн. 4 0 17 0 68 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

91. 94163 Грушевський М.С. Твори: У 50 т. Т.4(кн.1) 1 39 99 39 99 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

92. 94164 Грушевський М.С. Твори: У 50 т. Т.4(кн.1) 1 39 99 39 99 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

93. 94165 Грушевський М.С. Твори: У 50 т. Т.4(кн.1) 1 39 99 39 99 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

94. 94166 Грушевський М.С. Твори: У 50 т. Т.4(кн.1) 1 39 99 39 99 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

95. 94167 Грушевський М.С. Твори: У 50 т. Т.8 1 63 30 63 30

 

Наказ № 55-Л

від  28.03.11

96. 94168 Грушевський М.С. Твори: У 50 т. Т.8 1 63 30 63 30 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

97. 94169 Грушевський М.С. Твори: У 50 т. Т.8 1 63 30 63 30 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

98. 94170 Грушевський М.С. Твори: У 50 т. Т.8 1 63 30 63 30 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

99. 93478 Інформаційне законодавство України: Науково-практичний коментар / За ред. Ю.С.Шемшученка. 1 19 36 19 36 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

100 93479 Інформаційне законодавство України: Науково-практичний коментар / За ред. Ю.С.Шемшученка. 1 19 36 19 36 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

101 93480 Інформаційне законодавство України: Науково-практичний коментар / За ред. Ю.С.Шемшученка. 1 19 36 19 36 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

102 93481 Інформаційне законодавство України: Науково-практичний коментар / За ред. Ю.С.Шемшученка. 1 19 36 19 36 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

103 93482 Інформаційне законодавство України: Науково-практичний коментар / За ред. Ю.С.Шемшученка. 1 19 36 19 36 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

104 93285 Дзюба І. Інтернаціоналізм чи русифікація 1 23 90 23 90 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

105 93286 Дзюба І. Інтернаціоналізм чи русифікація 1 23 90 23 90 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

106 93288 Дзюба І. Інтернаціоналізм чи русифікація 1 23 90 23 90 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

107 93289 Дзюба І. Інтернаціоналізм чи русифікація 1 23 90 23 90 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

108 94424 Лупій О. Вибрані твори. 1 29 16 29 16 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

109 94425 Лупій О. Вибрані твори. 1 29 16 29 16 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

110 94426 Лупій О. Вибрані твори. 1 29 16 29 16 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

111 94427 Лупій О. Вибрані твори. 1 29 16 29 16 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

112 94428 Лупій О. Вибрані твори. 1 29 16 29 16 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

113 94429 Лупій О. Вибрані твори. 1 29 16 29 16 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

114 94430 Лупій О. Вибрані твори. 1 29 16 29 16 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

115 94431 Лупій О. Вибрані твори. 1 29 16 29 16 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

116 94432 Лупій О. Вибрані твори. 1 29 16 29 16 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

117 94440 Гоголь М.В. Вечори на хуторі біля Диканьки. Миргород. 1 116 97 116 97 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

118 94441 Гоголь М.В. Вечори на хуторі біля Диканьки. Миргород. 1 116 97 116 97 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

119 94442 Гоголь М.В. Вечори на хуторі біля Диканьки. Миргород. 1 116 97 116 97 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

120 94443 Гоголь М.В. Вечори на хуторі біля Диканьки. Миргород. 1 116 97 116 97 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

121 94444 Гоголь М.В. Вечори на хуторі біля Диканьки. Миргород. 1 116 97 116 97 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

122 94445 Гоголь М.В. Вечори на хуторі біля Диканьки. Миргород. 1 116 97 116 97 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

123 94446 Гоголь М.В. Вечори на хуторі біля Диканьки. Миргород. 1 116 97 116 97 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

124 94447 Гоголь М.В. Вечори на хуторі біля Диканьки. Миргород. 1 116 97 116 97 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

125 94448 Гоголь М.В. Вечори на хуторі біля Диканьки. Миргород. 1 116 97 116 97 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

126 94449 Гоголь М.В. Вечори на хуторі біля Диканьки. Миргород. 1 116 97 116 97 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

127 94450 Гоголь М.В. Вечори на хуторі біля Диканьки. Миргород. 1 116 97 116 97 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

128 94451 Гоголь М.В. Вечори на хуторі біля Диканьки. Миргород. 1 116 97 116 97 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

129 94452 Гоголь М.В. Вечори на хуторі біля Диканьки. Миргород. 1 116 97 116 97 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

130 94453 Гоголь М.В. Вечори на хуторі біля Диканьки. Миргород. 1 116 97 116 97 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

131 94454 Гоголь М.В. Вечори на хуторі біля Диканьки. Миргород. 1 116 97 116 97 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

132 94455 Гоголь М.В. Вечори на хуторі біля Диканьки. Миргород. 1 116 97 116 97 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

133 94456 Гоголь М.В. Вечори на хуторі біля Диканьки. Миргород. 1 116 97 116 97 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

134 94457 Гоголь М.В. Вечори на хуторі біля Диканьки. Миргород. 1 116 97 116 97 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

135 94458 Гоголь М.В. Вечори на хуторі біля Диканьки. Миргород. 1 116 97 116 97 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

136 91232 Золотий колосок: зб. Фольклорних і літер. Творів / Упоряд. Н.Я. Дзюбишина – Мельник. 1 4 00 4 00 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

137 92010 Золотий колосок: зб. Фольклорних і літер. Творів / Упоряд. Н.Я. Дзюбишина – Мельник. 1 4 20 4 20 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

138 92011 Золотий колосок: зб. Фольклорних і літер. Творів / Упоряд. Н.Я. Дзюбишина – Мельник. 1 4 20 4 20 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

139 92012 Золотий колосок: зб. Фольклорних і літер. Творів / Упоряд. Н.Я. Дзюбишина – Мельник. 1 4

 

20 4 20 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

140 90730 Українське слово: Хрестоматія укр. літератури та літ. критики ХХ ст.: У 4 кн. / Упоряд. Є.Федоренко, В.Яременко. Кн. 3 1 5 20

 

 

5 20

 

 

Наказ № 55-Л

від  28.03.11

141 93518 Конкордація поетичних творів Тараса Шевченка. В 4 т. / Ред. і упоряд. О.Ільницького, Ю. Гавриша. Т.1. 1 48 50 48 50 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

142 93519 Конкордація поетичних творів Тараса Шевченка. В 4 т. / Ред. і упоряд. О.Ільницького, Ю. Гавриша. Т.2. 1 48 50 48 50 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

143 93520 Конкордація поетичних творів Тараса Шевченка. В 4 т. / Ред. і упоряд. О.Ільницького, Ю. Гавриша. Т.3. 1 48 50 48 50 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

144 93521 Конкордація поетичних творів Тараса Шевченка. В 4 т. / Ред. і упоряд. О.Ільницького, Ю. Гавриша. Т.4. 1 48 50 48 50 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

145 93075 Максимович М. Листи. 1 54 65 54 65 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

146 93076 Максимович М. Листи. 1 54 65 54 65 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

147 93077 Максимович М. Листи. 1 54 65 54 65 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

148 93078 Максимович М. Листи. 1 54 65 54 65 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

149 93487 Іваницький С. Російсько-український словник. 1 16 61 16 61 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

150 93488 Іваницький С. Російсько-український словник. 1 16 61 16 61 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

151 93489 Іваницький С. Російсько-український словник. 1 16 61 16 61 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

152 93490 Іваницький С. Російсько-український словник. 1 16 61 16 61 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

153 93491 Іваницький С. Російсько-український словник. 1 16 61 16 61 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

154 89947 Енциклопедія українознавства. В 2 т. Т.1 1 1 82 1 82 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

155 89949 Енциклопедія українознавства. В 2 т.Т.1 1 1 82 1 82 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

156 89951 Енциклопедія українознавства. В 2 т. Т.2 1 1 82 1 82 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

157 89952 Енциклопедія українознавства. В 2 т.Т.2 1 1 82 1 82 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

158 89953 Енциклопедія українознавства. В 2 т. Т.2 1 1 82 1 82 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

159 93724 Лелія: казки та оповідання для дітей / Упоряд. Л.В. Ушкалов 1 17 87 17 87 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

160 93730 Лелія: казки та оповідання для дітей / Упоряд. Л.В. Ушкалов 1 17 87 17 87 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

161 93731 Лелія: казки та оповідання для дітей /  Упоряд. Л.В. Ушкалов 1 17 87 17 87 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

162 93732 Лелія: казки та оповідання для дітей /  Упоряд. Л.В. Ушкалов 1 17 87 17 87 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

163 93733 Лелія: казки та оповідання для дітей /  Упоряд. Л.В. Ушкалов 1 17 87 17 87 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

164 93734 Лелія: казки та оповідання для дітей /  Упоряд. Л.В. Ушкалов 1 17 87 17 87 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

165 93736 Лелія: казки та оповідання для дітей / Упоряд. Л.В. Ушкалов 1 17 87 17 87 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

166 93737 Лелія: казки та оповідання для дітей / Упоряд. Л.В. Ушкалов 1 17 87 17 87 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

167 93738 Лелія: казки та оповідання для дітей / Упоряд. Л.В. Ушкалов 1 17 87 17 87 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

168 93739 Лелія: казки та оповідання для дітей /  Упоряд. Л.В. Ушкалов 1 17 87 17 87 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

169 93742 Лелія: казки та оповідання для дітей / Упоряд. Л.В. Ушкалов 1 17 87 17 87 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

170 93332 Сковорода Г. Твори. У 2т. Т.2. 1 13 49 13 49 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

171 93333 Сковорода Г. Твори. У 2т. Т.2. 1 13 49 13 49 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

172 93334 Сковорода Г. Твори. У 2т. Т.2. 1 13 49 13 49 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

173 93335 Сковорода Г. Твори. У 2т. Т.2. 1 13 49 13 49 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

174 93336 Сковорода Г. Твори. У 2т. Т.2. 1 13 49 13 49 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

175 93321 Мемуари до історії південної Русі. Випуск 1. (ХVІ ст.) / За ред В.Антоновича 1 12 77 12 77 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

176 93324 Мемуари до історії південної Русі. Випуск 1. (ХVІ ст.) / За ред В.Антоновича 1 12 77 12 77 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

177 93325 Мемуари до історії південної Русі. Випуск 1. (ХVІ ст.) / За ред В.Антоновича 1 12 77 12 77 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

178 93315 Лепкий Б. Вибрані твори. В 3т. Т.1. 1 11 40 11 40 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

179 93316 Лепкий Б. Вибрані твори. В 3т. Т.1. 1 11 40 11 40 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

180 93317 Лепкий Б. Вибрані твори. В 3т. Т.1. 1 11 40 11 40 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

181 93318 Лепкий Б. Вибрані твори. В 3т. Т.1. 1 11 40 11 40 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

182 93569 Галяс В. Біохімічний і біотехнологічний словник. 1 78 80 78 80 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

183 93570 Галяс В. Біохімічний і біотехнологічний словник. 1 78 80 78 80 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

184 93571 Галяс В. Біохімічний і біотехнологічний словник. 1 78 80 78 80 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

185 93572 Галяс В. Біохімічний і біотехнологічний словник. 1 78 80 78 80 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

186 93573 Галяс В. Біохімічний і біотехнологічний словник. 1 78 80 78 80 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

187 12251 Венгер Л.А. Психология: Учеб. пособ. 1 1 20 1 20 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

188 12255 Венгер Л.А. Психология: Учеб. пособ. 1 1 20 1 20 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

189 12257 Венгер Л.А. Психология: Учеб. пособ. 1 1 20 1 20 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

190 12259 Венгер Л.А. Психология: Учеб. пособ. 1 1 20 1 20 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

191 12261 Венгер Л.А. Психология: Учеб. пособ. 1 1 20 1 20 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

192 12262 Венгер Л.А. Психология: Учеб. пособ. 1 1 20 1 20 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

193 12263 Венгер Л.А. Психология: Учеб. пособ. 1 1 20 1 20 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

194 12271 Венгер Л.А. Психология: Учеб. пособ. 1 1 20 1 20 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

195 12273 Венгер Л.А. Психология: Учеб. пособ. 1 1 20 1 20 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

196 12275 Венгер Л.А. Психология: Учеб. пособ. 1 1 20 1 20 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

197 12276 Венгер Л.А. Психология: Учеб. пособ. 1 1 20 1 20 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

198 12279 Венгер Л.А. Психология: Учеб. пособ. 1 1 20 1 20 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

199 12283 Венгер Л.А. Психология: Учеб. пособ. 1 1 20 1 20 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

200 12285 Венгер Л.А. Психология: Учеб. пособ. 1 1 20 1 20 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

201 12291 Венгер Л.А. Психология: Учеб. пособ. 1 1 20 1 20 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

202 12295 Венгер Л.А. Психология: Учеб. пособ. 1 1 10 1 10 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

203 12296 Венгер Л.А. Психология: Учеб. пособ. 1 1 10 1 10 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

204 12297 Венгер Л.А. Психология: Учеб. пособ. 1 1 10 1 10 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

205 12299 Венгер Л.А. Психология: Учеб. пособ. 1 1 10 1 10 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

206 12303 Венгер Л.А. Психология: Учеб. пособ. 1 1 10 1 10 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

207 12304 Венгер Л.А. Психология: Учеб. пособ. 1 1 10 1 10 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

208 12305 Венгер Л.А. Психология: Учеб. пособ. 1 1 10 1 10 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

209 12306 Венгер Л.А. Психология: Учеб. пособ. 1 1 10 1 10 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

210 12307 Венгер Л.А. Психология: Учеб. пособ. 1 1 10 1 10 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

211 12309 Венгер Л.А. Психология: Учеб. пособ. 1 1 10 1 10 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

212 12311 Венгер Л.А. Психология: Учеб. пособ. 1 1 10 1 10 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

213 12313 Венгер Л.А. Психология: Учеб. пособ. 1 1 10 1 10 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

214 12314 Венгер Л.А. Психология: Учеб. пособ. 1 1 10 1 10 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

215 12316 Венгер Л.А. Психология: Учеб. пособ. 1 1 10 1 10 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

216 12317 Венгер Л.А. Психология: Учеб. пособ. 1 1 10 1 10 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

217 12318 Венгер Л.А. Психология: Учеб. пособ. 1 1 10 1 10 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

218 12323 Венгер Л.А. Психология: Учеб. пособ. 1 1 10 1 10 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

219 12325 Венгер Л.А. Психология: Учеб. пособ. 1 1 10 1 10 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

220 12326 Венгер Л.А. Психология: Учеб. пособ. 1 1 10 1 10 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

221 12327 Венгер Л.А. Психология: Учеб. пособ. 1 1 10 1 10 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

222 12328 Венгер Л.А. Психология: Учеб. пособ. 1 1 10 1 10 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

223 12331 Венгер Л.А. Психология: Учеб. пособ. 1 1 10 1 10 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

224 12333 Венгер Л.А. Психология: Учеб. пособ. 1 1 10 1 10 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

225 12340 Венгер Л.А. Психология: Учеб. пособ. 1 1 10 1 10 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

226 12345 Венгер Л.А. Психология: Учеб. пособ. 1 1 10 1 10 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

227 12349 Венгер Л.А. Психология: Учеб. пособ. 1 1 10 1 10 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

228 12350 Венгер Л.А. Психология: Учеб. пособ. 1 1 10 1 10 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

229 12351 Венгер Л.А. Психология: Учеб. пособ. 1 1 10 1 10 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

230 12352 Венгер Л.А. Психология: Учеб. пособ. 1 1 10 1 10 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

231 12355 Венгер Л.А. Психология: Учеб. пособ. 1 1 10 1 10 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

232 12356 Венгер Л.А. Психология: Учеб. пособ. 1 1 10 1 10 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

233 12357 Венгер Л.А. Психология: Учеб. пособ. 1 1 10 1 10 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

234 12359 Венгер Л.А. Психология: Учеб. пособ. 1 1 10 1 10 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

235 12366 Венгер Л.А. Психология: Учеб. пособ. 1 1 10 1 10 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

236 12371 Венгер Л.А. Психология: Учеб. пособ. 1 1 10 1 10 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

237 12373 Венгер Л.А. Психология: Учеб. пособ. 1 1 10 1 10 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

238 12374 Венгер Л.А. Психология: Учеб. пособ. 1 1 10 1 10 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

239 12377 Венгер Л.А. Психология: Учеб. пособ. 1 1 10 1 10 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

240 12383 Венгер Л.А. Психология: Учеб. пособ. 1 1 10 1 10 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

241 12385 Венгер Л.А. Психология: Учеб. пособ. 1 1 10 1 10 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

242 12386 Венгер Л.А. Психология: Учеб. пособ. 1 1 10 1 10 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

243 12387 Венгер Л.А. Психология: Учеб. пособ. 1 1 10 1 10 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

244 12395 Венгер Л.А. Психология: Учеб. пособ. 1 1 10 1 10 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

245 12396 Венгер Л.А. Психология: Учеб. пособ. 1 1 10 1 10 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

246 12397 Венгер Л.А. Психология: Учеб. пособ. 1 1 10 1 10 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

247 12400 Венгер Л.А. Психология: Учеб. пособ. 1 1 10 1 10 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

248 12401 Венгер Л.А. Психология: Учеб. пособ. 1 1 10 1 10 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

249 12408 Венгер Л.А. Психология: Учеб. пособ. 1 1 10 1 10 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

250 12409 Венгер Л.А. Психология: Учеб. пособ. 1 1 10 1 10 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

251 12412 Венгер Л.А. Психология: Учеб. пособ. 1 1 10 1 10 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

252 12414 Венгер Л.А. Психология: Учеб. пособ. 1 1 10 1 10 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

253 12415 Венгер Л.А. Психология: Учеб. пособ. 1 1 10 1 10 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

254 12416 Венгер Л.А. Психология: Учеб. пособ. 1 1 10 1 10 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

255 12417 Венгер Л.А. Психология: Учеб. пособ. 1 1 10 1 10 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

256 12418 Венгер Л.А. Психология: Учеб. пособ. 1 1 10 1 10 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

257 12420 Венгер Л.А. Психология: Учеб. пособ. 1 1 10 1 10 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

258 12421 Венгер Л.А. Психология: Учеб. пособ. 1 1 10 1 10 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

259 12422 Венгер Л.А. Психология: Учеб. пособ. 1 1 10 1 10 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

260 12423 Венгер Л.А. Психология: Учеб. пособ. 1 1 10 1 10 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

261 12424 Венгер Л.А. Психология: Учеб. пособ. 1 1 10 1 10 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

262 12425 Венгер Л.А. Психология: Учеб. пособ. 1 1 10 1 10 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

263 12429 Венгер Л.А. Психология: Учеб. пособ. 1 1 10 1 10 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

264 12430 Венгер Л.А. Психология: Учеб. пособ. 1 1 10 1 10 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

265 12431 Венгер Л.А. Психология: Учеб. пособ. 1 1 10 1 10 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

266 12432 Венгер Л.А. Психология: Учеб. пособ. 1 1 10 1 10 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

267 12433 Венгер Л.А. Психология: Учеб. пособ. 1 1 10 1 10 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

268 12436 Венгер Л.А. Психология: Учеб. пособ. 1 1 10 1 10 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

269 12437 Венгер Л.А. Психология: Учеб. пособ. 1 1 10 1 10 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

270 12438 Венгер Л.А. Психология: Учеб. пособ. 1 1 10 1 10 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

271 12439 Венгер Л.А. Психология: Учеб. пособ. 1 1 10 1 10 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

272 12444 Венгер Л.А. Психология: Учеб. пособ. 1 1 10 1 10 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

273 12445 Венгер Л.А. Психология: Учеб. пособ. 1 1 10 1 10 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

274 12446 Венгер Л.А. Психология: Учеб. пособ. 1 1 10 1 10 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

275 12447 Венгер Л.А. Психология: Учеб. пособ. 1 1 10 1 10 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

276 12451 Венгер Л.А. Психология: Учеб. пособ. 1 1 10 1 10 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

277 12452 Венгер Л.А. Психология: Учеб. пособ. 1 1 10 1 10 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

278 12458 Венгер Л.А. Психология: Учеб. пособ. 1 1 10 1 10 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

279 12461 Венгер Л.А. Психология: Учеб. пособ. 1 1 10 1 10 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

280 12463 Венгер Л.А. Психология: Учеб. пособ. 1 1 10 1 10 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

281 12464 Венгер Л.А. Психология: Учеб. пособ. 1 1 10 1 10 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

282 12467 Венгер Л.А. Психология: Учеб. пособ. 1 1 10 1 10 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

283 12468 Венгер Л.А. Психология: Учеб. пособ. 1 1 10 1 10 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

284 12470 Венгер Л.А. Психология: Учеб. пособ. 1 1 10 1 10 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

285 12472 Венгер Л.А. Психология: Учеб. пособ. 1 1 10 1 10 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

286 12473 Венгер Л.А. Психология: Учеб. пособ. 1 1 10 1 10 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

287 12474 Венгер Л.А. Психология: Учеб. пособ. 1 1 10 1 10 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

288 12475 Венгер Л.А. Психология: Учеб. пособ. 1 1 10 1 10 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

289 12477 Венгер Л.А. Психология: Учеб. пособ. 1 1 10 1 10 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

290 12478 Венгер Л.А. Психология: Учеб. пособ. 1 1 10 1 10 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

291 12483 Венгер Л.А. Психология: Учеб. пособ. 1 1 10 1 10 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

292 12484 Венгер Л.А. Психология: Учеб. пособ. 1 1 10 1 10 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

293 12487 Венгер Л.А. Психология: Учеб. пособ. 1 1 10 1 10 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

294 12489 Венгер Л.А. Психология: Учеб. пособ. 1 1 10 1 10 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

295 12490 Венгер Л.А. Психология: Учеб. пособ. 1 1 10 1 10 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

296 12491 Венгер Л.А. Психология: Учеб. пособ. 1 1 10 1 10 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

297 12492 Венгер Л.А. Психология: Учеб. пособ. 1 1 10 1 10 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

298 12968 Венгер Л.А. Психология: Учеб. пособ. 1 1 10 1 10 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

299 12974 Венгер Л.А. Психология: Учеб. пособ. 1 1 10 1 10 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

300 12976 Венгер Л.А. Психология: Учеб. пособ. 1 1 10 1 10 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

301 12980 Венгер Л.А. Психология: Учеб. пособ. 1 1 10 1 10 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

302 12984 Венгер Л.А. Психология: Учеб. пособ. 1 1 10 1 10 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

303 12985 Венгер Л.А. Психология: Учеб. пособ. 1 1 10 1 10 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

304 13564 Венгер Л.А. Психология: Учеб. пособ. 1 1 10 1 10 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

305 90301 Венгер Л.А. Психология: Учеб. пособ. 1 1 10 1 10 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

306 6350 Крутецкий В.А. Психология: Учеб. пособ. 1 1 10 1 10 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

307 6357 Крутецкий В.А. Психология: Учеб. пособ. 1 1 10 1 10 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

308 6358 Крутецкий В.А. Психология: Учеб. пособ. 1 1 10 1 10 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

309 6360 Крутецкий В.А. Психология: Учеб. пособ. 1 1 10 1 10 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

310 6365 Крутецкий В.А. Психология: Учеб. пособ. 1 1 10 1 10 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

311 6368 Крутецкий В.А. Психология: Учеб. пособ. 1 1 10 1 10 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

312 6384 Крутецкий В.А. Психология: Учеб. пособ. 1 1 10 1 10 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

313 6386 Крутецкий В.А. Психология: Учеб. пособ. 1 1 10 1 10 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

314 6409 Крутецкий В.А. Психология: Учеб. пособ. 1 1 10 1 10 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

315 6410 Крутецкий В.А. Психология: Учеб. пособ. 1 1 10 1 10 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

316 6413 Крутецкий В.А. Психология: Учеб. пособ. 1 1 10 1 10 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

317 6418 Крутецкий В.А. Психология: Учеб. пособ. 1 1 10 1 10 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

318 6425 Крутецкий В.А. Психология: Учеб. пособ. 1 1 10 1 10 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

319 6426 Крутецкий В.А. Психология: Учеб. пособ. 1 1 10 1 10 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

320 6435 Крутецкий В.А. Психология: Учеб. пособ. 1 1 10 1 10 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

321 6436 Крутецкий В.А. Психология: Учеб. пособ. 1 1 10 1 10 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

322 6438 Крутецкий В.А. Психология: Учеб. пособ. 1 1 10 1 10 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

323 7453 Крутецкий В.А. Психология: Учеб. пособ. 1 1 10 1 10 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

324 7459 Крутецкий В.А. Психология: Учеб. пособ. 1 1 10 1 10 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

325 7460 Крутецкий В.А. Психология: Учеб. пособ. 1 1 10 1 10 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

326 7461 Крутецкий В.А. Психология: Учеб. пособ. 1 1 10 1 10 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

327 7468 Крутецкий В.А. Психология: Учеб. пособ. 1 1 10 1 10 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

328 7469 Крутецкий В.А. Психология: Учеб. пособ. 1 1 10 1 10 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

329 7471 Крутецкий В.А. Психология: Учеб. пособ. 1 1 10 1 10 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

330 7481 Крутецкий В.А. Психология: Учеб. пособ. 1 1 10 1 10 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

331 7485 Крутецкий В.А. Психология: Учеб. пособ. 1 1 10 1 10 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

332 7486 Крутецкий В.А. Психология: Учеб. пособ. 1 1 10 1 10 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

333 7490 Крутецкий В.А. Психология: Учеб. пособ. 1 1 10 1 10 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

334 7494 Крутецкий В.А. Психология: Учеб. пособ. 1 1 10 1 10 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

335 7504 Крутецкий В.А. Психология: Учеб. пособ. 1 1 10 1 10 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

336 7511 Крутецкий В.А. Психология: Учеб. пособ. 1 1 10 1 10 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

337 7522 Крутецкий В.А. Психология: Учеб. пособ. 1 1 10 1 10 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

338 7539 Крутецкий В.А. Психология: Учеб. пособ. 1 1 10 1 10 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

339 7544 Крутецкий В.А. Психология: Учеб. пособ. 1 1 10 1 10 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

340 7549 Крутецкий В.А. Психология: Учеб. пособ. 1 1 10 1 10 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

341 7570 Крутецкий В.А. Психология: Учеб. пособ. 1 1 10 1 10 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

342 7574 Крутецкий В.А. Психология: Учеб. пособ. 1 1 10 1 10 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

343 7575 Крутецкий В.А. Психология: Учеб. пособ. 1 1 10 1 10 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

344 7584 Крутецкий В.А. Психология: Учеб. пособ. 1 1 10 1 10 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

345 7588 Крутецкий В.А. Психология: Учеб. пособ. 1 1 10 1 10 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

346 7592 Крутецкий В.А. Психология: Учеб. пособ. 1 1 10 1 10 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

347 7596 Крутецкий В.А. Психология: Учеб. пособ. 1 1 10 1 10 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

348 7613 Крутецкий В.А. Психология: Учеб. пособ. 1 1 10 1 10 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

349 7617 Крутецкий В.А. Психология: Учеб. пособ. 1 1 10 1 10 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

350 7618 Крутецкий В.А. Психология: Учеб. пособ. 1 1 10 1 10 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

351 7622 Крутецкий В.А. Психология: Учеб. пособ. 1 1 10 1 10 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

352 7629 Крутецкий В.А. Психология: Учеб. пособ. 1 1 10 1 10 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

353 7638 Крутецкий В.А. Психология: Учеб. пособ. 1 1 10 1 10 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

354 7639 Крутецкий В.А. Психология: Учеб. пособ. 1 1 10 1 10 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

355 7640 Крутецкий В.А. Психология: Учеб. пособ. 1 1 10 1 10 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

356 7641 Крутецкий В.А. Психология: Учеб. пособ. 1 1 10 1 10 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

357 7647 Крутецкий В.А. Психология: Учеб. пособ. 1 1 10 1 10 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

358 7650 Крутецкий В.А. Психология: Учеб. пособ. 1 1 10 1 10 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

359 7651 Крутецкий В.А. Психология: Учеб. пособ. 1 1 10 1 10 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

360 7659 Крутецкий В.А. Психология: Учеб. пособ. 1 1 10 1 10 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

361 7663 Крутецкий В.А. Психология: Учеб. пособ. 1 1 10 1 10 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

362 7666 Крутецкий В.А. Психология: Учеб. пособ. 1 1 10 1 10 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

363 7668 Крутецкий В.А. Психология: Учеб. пособ. 1 1 10 1 10 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

364 7673 Крутецкий В.А. Психология: Учеб. пособ. 1 1 10 1 10 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

365 7676 Крутецкий В.А. Психология: Учеб. пособ. 1 1 10 1 10 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

366 7678 Крутецкий В.А. Психология: Учеб. пособ. 1 1 10 1 10 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

367 7685 Крутецкий В.А. Психология: Учеб. пособ. 1 1 10 1 10 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

368 7701 Крутецкий В.А. Психология: Учеб. пособ. 1 1 10 1 10 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

369 7703 Крутецкий В.А. Психология: Учеб. пособ. 1 1 10 1 10 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

370 7710 Крутецкий В.А. Психология: Учеб. пособ. 1 1 10 1 10 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

371 7717 Крутецкий В.А. Психология: Учеб. пособ. 1 1 10 1 10 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

372 7721 Крутецкий В.А. Психология: Учеб. пособ. 1 1 10 1 10 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

373 7727 Крутецкий В.А. Психология: Учеб. пособ. 1 1 10 1 10 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

374 7731 Крутецкий В.А. Психология: Учеб. пособ. 1 1 10 1 10 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

375 7735 Крутецкий В.А. Психология: Учеб. пособ. 1 1 10 1 10 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

376 7775 Крутецкий В.А. Психология: Учеб. пособ. 1 1 10 1 10 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

377 7791 Крутецкий В.А. Психология: Учеб. пособ. 1 1 10 1 10 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

378 7794 Крутецкий В.А. Психология: Учеб. пособ. 1 1 10 1 10 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

379 7801 Крутецкий В.А. Психология: Учеб. пособ. 1 1 10 1 10 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

380 7806 Крутецкий В.А. Психология: Учеб. пособ. 1 1 10 1 10 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

381 7813 Крутецкий В.А. Психология: Учеб. пособ. 1 1 10 1 10 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

382 7819 Крутецкий В.А. Психология: Учеб. пособ. 1 1 10 1 10 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

383 7824 Крутецкий В.А. Психология: Учеб. пособ. 1 1 10 1 10 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

384 7825 Крутецкий В.А. Психология: Учеб. пособ. 1 1 10 1 10 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

385 7835 Крутецкий В.А. Психология: Учеб. пособ. 1 1 10 1 10 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

386 7836 Крутецкий В.А. Психология: Учеб. пособ. 1 1 10 1 10 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

387 7842 Крутецкий В.А. Психология: Учеб. пособ. 1 1 10 1 10 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

388 7863 Крутецкий В.А. Психология: Учеб. пособ. 1 1 10 1 10 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

389 94435 Провідники духовності в Україні / За ред. І.Ф. Кураса 1 35 20 35 20 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

390 94436 Провідники духовності в Україні / За ред. І.Ф. Кураса 1 35 20 35 20 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

391 94437 Провідники духовності в Україні / За ред. І.Ф. Кураса 1 35 20 35 20 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

392 92192 Україна: Енциклопедичний довідник. 1 22 00 22 00 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

393 92194 Україна: Енциклопедичний довідник. 1 22 00 22 00 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

394 93484 Правове забезпечення інформаційної діяльності в Україні / За ред. Ю.С.Шемшученка. 1 25 81 25 81 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

395 93485 Правове забезпечення інформаційної діяльності в Україні / За ред. Ю.С.Шемшученка. 1 25 81 25 81 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

396 93486 Правове забезпечення інформаційної діяльності в Україні / За ред. Ю.С.Шемшученка. 1 25 81 25 81 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

397 93476 Системна інформатизація України. 1 43 37 43 37 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

398 93477 Системна інформатизація України. 1 43 37 43 37 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

399 93280 Географія українських і суміжних земель.     Т. 1. / Ред. В.Кубійович 1 32 66 32 66 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

400 93281 Географія українських і суміжних земель.     Т. 1. / Ред. В.Кубійович 1 32 66 32 66 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

401 93283 Географія українських і суміжних земель.    Т. 1. / Ред. В.Кубійович 1 32 66 32 66 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

402 93284 Географія українських і суміжних земель.    Т. 1. / Ред. В.Кубійович 1 32 66 32 66 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

403 93703 Слово многоцінне. Т.2.: Хрестоматія укр. літератури, створена різними мовами. 1 12 50 12 50 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

404 93704 Слово многоцінне. Т.3.: Хрестоматія укр. літератури, створена різними мовами. 1 12 50 12 50 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

405 93705 Слово многоцінне. Т.4.: Хрестоматія укр. літератури, створена різними мовами. 1 12 50 12 50 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

406 93320 Д. Гурамішвілі: твори. 1 210 78 210 78 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

407 93292 Архіви окупації. 1941 – 1944. 1 60 69 60 69 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

408 93294 Архіви окупації. 1941 – 1944. 1 60 69 60 69 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

409 93295 Архіви окупації. 1941 – 1944. 1 60 69 60 69 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

410 93296 Архіви окупації. 1941 – 1944. 1 60 69 60 69 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

411 93676 Шемет Т.С. Теорія і практика валютного курсу 1 29 63 29 63 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

412 93677 Шемет Т.С. Теорія і практика валютного курсу 1 29 63 29 63 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

413 93338 Антоненко – Давидович Б. Смерть. Сибірські новели. Завищені оцінки. 1 14 44 14 44 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

414 93339 Антоненко – Давидович Б. Смерть. Сибірські новели. Завищені оцінки. 1 14 44 14 44 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

415 93340 Антоненко – Давидович Б. Смерть. Сибірські новели. Завищені оцінки. 1 14 44 14 44 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

416 93341 Антоненко – Давидович Б. Смерть. Сибірські новели. Завищені оцінки. 1 14 44 14 44 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

417 93342 Антоненко – Давидович Б. Смерть. Сибірські новели. Завищені оцінки. 1 14 44 14 44 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

418 93351 Фащенко В. У глибинах людського життя. 1 17 60 17 60 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

419 93352 Фащенко В. У глибинах людського життя. 1 17 60 17 60 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

420 93345 Земляк В. Лебедина зграя. 1 18 31 18 31 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

421 93346 Земляк В. Лебедина зграя. 1 18 31 18 31 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

422 93343 Вільде І. Сестри Ричинські. Кн. 2. 1 22 05 22 05 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

423 93344 Вільде І. Сестри Ричинські. Кн. 2. 1 22 05 22 05 Наказ № 55-Л

від  28.03.11

1.5. Херсонському обласному шкірно-венерологічному диспансеру на списання з балансу з подальшою реалізацією шляхом продажу з аукціону службових автомобілів, непридатних до експлуатації, за ціною не нижче незалежної експертної оцінки:

– ЗАЗ 110307, державний номер ВТ 46-69 АС, 2005 року випуску, інвентарний номер 10510027, номер технічного паспорта ВТС 027680, балансовою вартістю 19560 грн., який має 100 відсотковий знос;

– ГАЗ 2217, державний номер ВТ 90-47 АІ, 2000 року випуску, інвентарний номер 10510024, номер технічного паспорта ВТС 027677, балансовою вартістю 41175 грн., який має 100 відсотковий знос.

2. Доручити головному лікарю Херсонського обласного шкірно-венерологічного диспансеру (Рибалко М. Ф.) здійснити заходи щодо списання з балансу з подальшою реалізацією шляхом продажу з аукціону автомобілів згідно з нормами чинного законодавства. Кошти, отримані від продажу автомобілів обласного шкірно-венерологічного диспансеру, направити до бюджету розвитку обласного бюджету.

3. Керівнику комунального вищого навчального закладу «Бериславський педагогічний коледж» Херсонської обласної ради вирішити питання передачі вказаної вище літератури до архівних бібліотечних фондів з наданням до обласної ради відповідних актів-передачі.

4. Керівникам вище зазначених комунальних закладів за результатами списання основних засобів та автотранспорту копії звітів про списання надати до обласної ради, основні засоби, що вироблено з металу, здати на металобрухт, непридатні матеріали утилізувати.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію обласної ради з питань соціально-економічного розвитку та управління об’єктами комунальної власності.

Голова обласної ради                                                                                В.Г. Пелих