№261 Про відчуження об’єкта спільної власності територіальних громад області цілісного майнового комплексу кінотеатру «Україна»

У  К  Р  А  Ї  Н  А
ХЕРСОНСЬКА  ОБЛАСНА  РАДА
РІШЕННЯ
сесії скликання

21/07/2011 № 261

Про відчуження об’єкта спільної власності
територіальних громад області цілісного
майнового комплексу кінотеатру «Україна»

З метою ефективного використання майна спільної власності територіальних громад області та збільшення надходження коштів до бюджету розвитку обласного бюджету, враховуючи висновки та рекомендації постійної комісії обласної ради з питань соціально-економічного розвитку та управління об’єктами комунальної власності від 15 червня 2011 року № 230, керуючись статтею 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, обласна рада

ВИРІШИЛА:

1. Припинити право господарського відання об’єкта спільної власності територіальних громад області цілісного майнового комплексу кінотеатру «Україна», розташованого за адресою: м. Херсон, пр. Ушакова, 45, комунальним підприємством «Кіновідеопрокат» Херсонської обласної ради.

2. Передати право оперативного управління об’єктом спільної власності територіальних громад області цілісним майновим комплексом кінотеатру «Україна», розташованим за адресою: м. Херсон, пр. Ушакова, 45, комунальній установі з капітального будівництва та експлуатації об’єктів соціально-культурного і комунального призначення Херсонської обласної ради.

3. Доручити комунальній установі з капітального будівництва та експлуатації об’єктів соціально-культурного і комунального призначення Херсонської обласної ради:

3.1. Прийняти по акту приймання-передачі об’єкт спільної власності територіальних громад області цілісний майновий комплекс кінотеатру «Україна», розташований за адресою: м. Херсон, пр. Ушакова, 45.

3.2. Здійснити відчуження об’єкта спільної власності територіальних громад області цілісного майнового комплексу кінотеатру «Україна», розташованого за адресою: м. Херсон, пр. Ушакова, 45, шляхом продажу на конкурентних засадах за вартістю, визначеною незалежною експертною оцінкою, але не нижче ніж 10 000 000,00 грн., на таких умовах:

– організувати проведення процедури відчуження об’єкта із залученням депутатів обласної ради, громадськості та засобів масової інформації;

– за результатами конкурентного продажу укласти з переможцем договір купівлі – продажу об’єкта відчуження, при цьому передбачити відчуження об’єкта без зміни профілю діяльності кінотеатру із збереженням кількості місць не менше ніж 70 відсотків від існуючого;

– після виконання усіх істотних умов договору купівлі-продажу надати обласній раді звіт про виконання рішення сесії обласної ради про відчуження об’єкта з наданням усіх підтверджуючих документів.

2. Кошти від продажу майна спільної власності територіальних громад області цілісного майнового комплексу кінотеатру «Україна» спрямувати до бюджету розвитку обласного бюджету.

3. Дозволити комунальній установі з капітального будівництва та експлуатації об’єктів соціально-культурного і комунального призначення Херсонської обласної ради отримання коштів у розмірі 0,5% від остаточної ціни продажу об’єкта відчуження.

4. Комунальній установі з капітального будівництва та експлуатації об’єктів соціально-культурного і комунального призначення Херсонської обласної ради компенсацію виконавцю послуг вартості витрат, пов’язаних з організацією проведення конкурентного продажу об’єкта відчуження, здійснити за рахунок переможця.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію обласної ради з питань соціально-економічного розвитку та управління об’єктами комунальної власності.

Голова обласної ради                                                                                  В.Г. Пелих