№257 Про протест прокурора Херсонської області на рішення VІ сесії обласної ради VІ скликання від 20 квітня 2011 року № 175

У  К  Р  А  Ї  Н  А
ХЕРСОНСЬКА  ОБЛАСНА  РАДА
РІШЕННЯ
сесії скликання

21/07/2011 № 257

Про протест прокурора Херсонської області на рішення VІ сесії обласної ради VІ скликання від 20 квітня 2011 року № 175

Розглянувши протест прокурора Херсонської області на рішення VІ сесії обласної ради VІ скликання від 20 квітня 2011 року № 175 «Про відчуження нерухомого майна спільної власності територіальних громад області за адресою: м. Херсон, Кіндійське шосе, 17», враховуючи висновки та рекомендації постійної комісії обласної ради з питань соціально-економічного розвитку та управління об’єктами комунальної власності від 15 червня 2011 року № 231, керуючись статтею 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, обласна рада

ВИРІШИЛА:

1. Частково задовольнити протест прокурора Херсонської області на рішення VІ сесії обласної ради VІ скликання від 20 квітня 2011 року № 175 «Про відчуження нерухомого майна спільної власності територіальних громад області за адресою: м. Херсон, Кіндійське шосе, 17» шляхом викладення його в такій редакції:

«1. Припинити право господарського відання нерухомим майном спільної власності територіальних громад області за адресою: м. Херсон, Кіндійське шосе, 17, обласному комунальному медико-фармацевтичному підприємству «Херсоноблфармація».

2. Передати право оперативного управління нерухомим майном спільної власності територіальних громад області за адресою: м. Херсон, Кіндійське шосе, 17 комунальній установі з капітального будівництва та експлуатації об’єктів соціально-культурного і комунального призначення Херсонської обласної ради.

3. Доручити комунальній установі з капітального будівництва та експлуатації об’єктів соціально-культурного і комунального призначення Херсонської обласної ради прийняти по акту приймання-передачі нерухоме майно спільної власності територіальних громад області за адресою: м. Херсон, Кіндійське шосе, 17, та здійснити його відчуження на таких умовах:

– здійснення незалежної експертної оцінки об’єкта;

– надання на затвердження обласної ради звіту про незалежну експертну оцінку об’єкта відчуження;

– організувати проведення процедури відчуження об’єкта із залученням депутатів обласної ради, громадськості та засобів масової інформації;

– за результатами конкурентного продажу укласти з переможцем договір купівлі-продажу об’єкта відчуження;

– після виконання усіх істотних умов договору купівлі-продажу надати обласній раді звіт щодо виконання рішення сесії обласної ради про відчуження об’єкта з наданням усіх підтвердних документів.

4. Кошти від продажу нерухомого майна спільної власності територіальних громад області за адресою: м. Херсон, Кіндійське шосе, 17, спрямувати до бюджету розвитку обласного бюджету.

5. Дозволити комунальній установі з капітального будівництва та експлуатації об’єктів соціально-культурного і комунального призначення Херсонської обласної ради отримання коштів у розмірі 0,5% від остаточної ціни продажу об’єкта відчуження в порядку, передбаченому чинним законодавством.

6. Комунальній установі з капітального будівництва та експлуатації об’єктів соціально-культурного і комунального призначення Херсонської обласної ради компенсацію виконавцю послуг вартості витрат, пов’язаних з організацією проведення конкурентного продажу об’єкта відчуження, здійснити за рахунок переможця.».

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію обласної ради з питань соціально-економічного розвитку та управління об’єктами комунальної власності.

Голова обласної ради В.Г. Пелих