№222 Про внесення змін до Статуту комунального підприємства «Радгосп-завод «Янтарний»

У  К  Р  А  Ї  Н  А
ХЕРСОНСЬКА  ОБЛАСНА  РАДА
РІШЕННЯ
VII сесії VI скликання

01/07/2011 № 222

Про внесення змін до Статуту
комунального підприємства
«Радгосп-завод «Янтарний»

Розглянувши звернення комунального підприємства «Радгосп-завод «Янтарний» від 07 квітня 2011 року № 32 про затвердження статутного фонду підприємства, на виконання рішення L сесії обласної ради V скликання від 21 жовтня 2010 року № 1450, враховуючи висновки та рекомендації постійної комісії обласної ради з питань соціально-економічного розвитку та управління об’єктами комунальної власності від 18 травня 2011 року № 186, керуючись статтею 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, обласна рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести до Статуту комунального підприємства «Радгосп-завод «Янтарний» зміни, виклавши пункт 4.1. у додатку до Статуту у новій редакції:

«4.1. Майно Підприємства становлять основні фонди та оборотні засоби, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Підприємства.
Статутний фонд Підприємства складає 9619545,00 (дев’ять мільйонів шістсот дев’ятнадцять тисяч п’ятсот сорок п’ять) гривень.
Мінімальний розмір Статутного фонду Підприємства встановлюється Органом управління майном».

2. Керівнику комунального підприємства «Радгосп-завод «Янтарний» провести реєстрацію зазначених вище змін у відповідності до норм чинного законодавства.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію обласної ради з питань соціально-економічного розвитку та управління об’єктами комунальної власності.

Голова обласної ради                                                                  В.Г. Пелих