№219 Про затвердження звіту про незалежну оцінку необоротних активів цілісного майнового комплексу об’єкта спільної власності територіальних громад області Херсонської обласної стоматологічної поліклініки

У  К  Р  А  Ї  Н  А
ХЕРСОНСЬКА  ОБЛАСНА  РАДА
РІШЕННЯ
VII сесії VI скликання

01/07/2011 № 219

Про затвердження звіту про
незалежну оцінку необоротних
активів цілісного майнового
комплексу об’єкта спільної
власності територіальних громад
області Херсонської обласної
фстоматологічної поліклініки

З метою виконання вимог Головного контрольно-ревізійного управління України щодо внесення змін до договору оренди цілісного майнового комплексу об’єкта спільної власності територіальних громад області Херсонської обласної стоматологічної поліклініки від 27 листопада 1998 року, на виконання рішення V сесії обласної ради VI скликання від 22 березня 2011 року № 128, враховуючи висновки та рекомендації постійної комісії обласної ради з питань соціально-економічного розвитку та управління об’єктами комунальної власності від 18 травня 2011 року № 184, керуючись статтею 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, обласна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про незалежну оцінку необоротних активів цілісного майнового комплексу об’єкта спільної власності територіальних громад області Херсонської обласної стоматологічної поліклініки, які орендуються ТОВ «Стоматологічна клініка».

2. Доручити голові обласної ради підписати додаткову угоду до договору оренди цілісного майнового комплексу об’єкта спільної власності територіальних громад області Херсонської обласної стоматологічної поліклініки від 27 листопада 1998 року (додається).

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію обласної ради з питань соціально-економічного розвитку та управління об’єктами комунальної власності.

Голова обласної ради                                                                  В.Г. Пелих

Додаток
до рішення VII сесії
обласної ради VІ скликання
01.07.2011 № 219

 

ДОДАТКОВА УГОДА
до договору оренди цілісного майнового комплексу
об’єкта спільної власності територіальних громад
області Херсонської обласної стоматологічної поліклініки
від 27 листопада 1998 року
м. Херсон ____________ 2011 року


Херсонська обласна рада, що надалі іменується “Орендодавець”, в особі голови обласної ради Пелиха Віктора Григоровича, який діє на підставі Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, з одного боку, і товариства з обмеженою відповідальністю “Стоматологічна клініка”, що надалі іменується “Орендар”, в особі директора Філіпчика Йосипа Степановича, який діє на підставі статуту товариства з обмеженою відповідальністю “Стоматологічна клініка”, з другого боку, уклали цю додаткову угоду про наведене нижче.

1. Пункти 3.1., 3.2 розділу 3 “Орендна плата” викласти в такій редакції:

«3.1. Орендна плата станом на ____________ 2011 року визначена на підставі Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду державного майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 1995 року №786, та Додатку 1 до рішення сесії обласної ради від 30 березня 2007 року № 223 «Про орендні ставки за використання нерухомого майна спільної власності територіальних громад області» і складає на рік 6 (шість) відсотків вартості цілісного майнового комплексу об’єкта спільної власності територіальних громад області Херсонської обласної стоматологічної поліклініки, визначеної на підставі звіту про незалежну оцінку необоротних активів цілісного майнового комплексу, які перебувають у комунальній власності територіальних громад області і орендуються у складі ЦМК стоматологічної клініки ТОВ «Стоматологічна клініка», що знаходиться за адресою: м. Херсон, вул. Леніна,17.».

3.2. Орендна плата перераховується до обласного бюджету щомісячно не пізніше 20 числа місяця, наступного за звітним, з урахуванням щомісячного індексу інфляції щодо суми орендної плати, визначеної за перший місяць після укладання цієї додаткової угоди на _____________ 2011 року, яка становить 25 560,35 гривень (двадцять п’ять тисяч п’ятсот шістдесят гривень 35 коп.) на рахунок Головного фінансового управління обласної державної адміністрації.».

2. Ця додаткова угода є невід’ємною частиною договору оренди від 27 листопада 1998 року.

Цю додаткову угоду складено на двох аркушах у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу:

1-й примірник – Орендодавцю

2-й примірник – Орендарю.

До додаткової угоди додається:

– звіт про незалежну оцінку необоротних активів цілісного майнового комплексу об’єкта спільної власності територіальних громад області Херсонської обласної стоматологічної поліклініки, які орендуються ТОВ «Стоматологічна клініка», що знаходиться за адресою: м. Херсон, вул. Леніна,17;

– розрахунок розміру орендної плати на час оцінки цілісного майнового комплексу об’єкта спільної власності територіальних громад області Херсонської обласної стоматологічної поліклініки, який орендуються ТОВ «Стоматологічна клініка», що знаходиться за адресою:

ОРЕНДОДАВЕЦЬ:

Херсонська обласна рада,
м. Херсон, площа Свободи,1

Голова обласної ради

_______________ В.Г. Пелих

ОРЕНДАР:

ТОВ “Стоматологічна клініка”
м. Херсон, вул. Леніна,17.

Головний лікар

______________ Й.С. Філіпчик