№ 1269 Про внесення змін до рішення XXXIII сесії обласної ради VI скликання від 30 січня 2015 року № 1176 «Про програму економічного, соціального та культурного розвитку Херсонської області на 2015 рік»

У  К  Р  А  Ї  Н  А
ХЕРСОНСЬКА  ОБЛАСНА  РАДА
РІШЕННЯ
XXXV сесії VI скликання

05.06.2015 № 1269

Про внесення змін до рішення XXXIII сесії
обласної ради VI скликання від 30 січня 2015 року
№ 1176 «Про програму економічного, соціального
та культурного розвитку Херсонської області на 2015 рік»

Розглянувши звернення обласної державної адміністрації від 08 травня 2015 року № 15-953/0/9-15/311 та від 28 травня 2015 року № 15-1048/0/9-15/323 щодо внесення змін до програми економічного, соціального та культурного розвитку Херсонської області на 2015 рік, враховуючи висновки та рекомендації постійної комісії обласної ради з питань соціально-економічного розвитку та управління об’єктами комунальної власності від 26 травня 2015 року № 1229, керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», обласна рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести до рішення XXXIII сесії обласної ради VI скликання від 30 січня 2015 року № 1176 «Про програму економічного, соціального та культурного розвитку Херсонської області на 2015 рік» такі зміни:

1.1. Доповнити назву Програми такими словами: «(план реалізації Стратегії економічного та соціального розвитку Херсонської області до 2015 року)».

1.2. Викласти у новій редакції основний захід завдання 2 «створення умов для реалізації конституційного права на освіту та охорону здоров’я військовослужбовців підрозділів територіальної оборони» пункту 1.1 «Територіальна оборона в області» підрозділу 1 «Підвищення обороноздатності області» розділу ІV «Цілі, завдання розвитку економіки та соціальної сфери області на 2015 рік» цієї програми, а саме:
«- забезпечення права військовослужбовців підрозділів територіальної оборони на навчання у вищих навчальних закладах Херсонської області на підставі здійснення таких заходів:

2.1. Здійснення розподілу бюджетних призначень, встановлених управлінню освіти і науки облдержадміністрації в обласному бюджеті для оплати навчання військовослужбовців на поточний рік, між вищими навчальними закладами державної, комунальної форми власності, акредитованими вищими навчальними закладами приватної форми власності, враховуючи місце військовослужбовця у рейтинговому списку вступників, що формується приймальною комісією вищого навчального закладу;

2.2. Визначення вартості навчання військовослужбовців у відповідності до розмірів плати за весь період навчання, які встановлюються вищим навчальним закладом державної, комунальної та приватної форми власності для абітурієнтів у рік їх вступу на навчання;

2.3. Встановлення розміру та порядку оплати за навчання у договорі (контракті) між управлінням освіти і науки обласної державної адміністрації, як юридичної особи, яка замовляє платну освітню послугу для військовослужбовця, та вищим навчальним закладом на весь період навчання цього військовослужбовця на підставі Типового договору, що укладається між вищим навчальним закладом та фізичною (юридичною) особою на строк навчання, який затверджений Кабінетом Міністрів України».

1.3. У додатку 6 «Перелік виставково-ярмаркових заходів на 2015 рік» виключити пункт 3 «Презентаційна експозиція «Нова Україна і світ».

1.4. У додатку 10 «Заходи щодо підтримки розвитку інвестиційної та підприємницької діяльності в області, які потребують фінансування у 2015 році»:
– в пункті 4 розділу I «Підтримка розвитку інвестиційної діяльності» цифри «140,0» замінити цифрами «190,0»;
– доповнити вказаний розділ додатка новим пунктом 9, що додається.

1.5. У пункті 1.1 «Територіальна оборона в області» підрозділу 1 «Підвищення обороноздатності області» розділу ІV «Цілі, завдання розвитку економіки та соціальної сфери області на 2015 рік» основну ціль викласти у новій редакції:
«-підвищення обороноздатності області та організація медико-психологічної реабілітації демобілізованих військовослужбовців.».

1.6. У пункті 1.1 «Територіальна оборона в області» підрозділу 1 «Підвищення обороноздатності області» розділу ІV «Цілі, завдання розвитку економіки та соціальної сфери області на 2015 рік» основні завдання та заходи на 2015 рік доповнити пунктом 6 такого змісту:
«6) здійснення відшкодування витрат за профогляди, обстеження, лікування та медичну реабілітацію військовослужбовців, що повертаються із зони антитерористичної операції.
Термін виконання: протягом року.
Відповідальні виконавці: Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації.».

1.7. У переліку основних завдань та заходів на 2015 рік підпункту 3.2 пункту 3 «Розвиток будівництва та забезпечення населення житлом»:
– пункт 4 викласти у такій редакції: «- розроблення проектів землеустрою щодо встановлення прибережних захисних смуг на території Голопристанського, Каланчацького, Генічеського та Скадовського районів.

Термін виконання: протягом року.

Відповідальні виконавці: управління містобудування та архітектури облдержадміністрації, Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації, Голопристанська, Каланчацька, Генічеська та Скадовська райдержадміністрації»;
– пункт 5 викласти у такій редакції: «- розроблення детальних планів територій в межах прибережних захисних смуг Скадовського та Голопристанського районів.
Термін виконання: протягом року.

Відповідальні виконавці: управління містобудування та архітектури облдержадміністрації, Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації, Скадовська та Голопристанська райдержадміністрації».

2. Внести зміни до рішення XXXIV сесії обласної ради VI скликання від 29 квітня 2015 року № 1199 «Про виконання рішення XXXIII сесії обласної ради VI скликання від 28 жовтня 2008 року № 781 «Про Стратегію економічного та соціального розвитку Херсонської області до 2015 року» (зі змінами) за підсумками 2014 року», а саме:
2.1. Пункт 2 виключити.
У зв’язку з цим пункт 3 вважати пунктом 2.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію обласної ради з питань соціально-економічного розвитку та управління об’єктами комунальної власності.

Заступник голови обласної ради                                                                            Т.І. Федько

Додаток