№ 1268 Про звіт про виконання обласного бюджету за І квартал 2015 року

У  К  Р  А  Ї  Н  А
ХЕРСОНСЬКА  ОБЛАСНА  РАДА
РІШЕННЯ
XXXV сесії VI скликання

05.06.2015 № 1268

Про звіт про виконання
обласного бюджету
за І квартал 2015 року

Розглянувши наданий обласною державною адміністрацією звіт про виконання обласного бюджету за І квартал 2015 року, обласна рада установила, що за звітний період до загального фонду обласного бюджету надійшло 51620,8 тис. грн податків і зборів, що становить 101,2 відсотка до планових призначень, затверджених у розписі обласного бюджету на цей період.

Базова дотація надійшла у сумі 19245,9 тис. грн, що становить 100,0 відсотків до плану, затвердженого обласному бюджету в розписі державного бюджету на звітний період.

На здійснення програм соціального захисту населення, які фінансуються за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам, областю отримано 332310,2 тис. грн, що становить 96,3 відсотка до плану.

На виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною» з державного бюджету надійшло 5729,9 тис. грн коштів цільового призначення. Заборгованість перед одержувачами допомог відсутня.

Крім того, обласний бюджет у повному обсязі отримав субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам:
– медичну – в сумі 118210,1 тис. грн;
– освітню – 39294,2 тис. грн;
– на підготовку робітничих кадрів – 35919,1 тис. грн;
– на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров’я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії – 47,2 тис. грн.

З урахуванням міжбюджетних трансфертів надходження до загального фонду обласного бюджету склали 602377,4 тис. грн, що становить 97,9 відсотка до плану на звітний період (615350,7 тис. грн).

Головні розпорядники коштів обласного бюджету (без урахування міжбюджетних трансфертів з державного бюджету та резервного фонду) профінансовані на 90,9 відсотка. Фінансування проводилося виходячи з планових призначень на січень – березень 2015 року, потреби головних розпорядників коштів обласного бюджету у відповідних видатках та наявного фінансового ресурсу.

У першочерговому порядку забезпечено видатки на захищені статті (заробітна плата з нарахуваннями, оплата енергоносіїв, стипендії тощо).
Виплата заробітної плати з нарахуваннями та розрахунки за спожиті енергоносії й інші комунальні послуги профінансовані в повному обсязі до потреби головних розпорядників коштів обласного бюджету у цих видатках та взятих фінансових зобов’язань.

До спеціального фонду обласного бюджету надійшло 28247,5 тис. грн коштів спеціального призначення, у тому числі на спеціальні рахунки обласного бюджету – 3601,2 тис. грн та на рахунки головних розпорядників коштів – 24646,3 тис. грн власних надходжень бюджетних установ. З урахуванням залишку коштів, який склався на початок року на рахунках бюджетних установ, на видатки спрямовано 24325,3 тис. грн.

На виконання заходів регіональної програми індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення житлових умов сільського населення «Власний дім» на 2012 – 2020 роки у І кварталі 2015 року для надання пільгових кредитів індивідуальним сільським забудовникам спрямовано 500,0 тис. грн, у тому числі: із загального фонду – 200,0 тис. грн, із спеціального фонду за рахунок коштів від повернення позичальниками раніше наданих кредитів – 300 тис. грн.

З резервного фонду обласного бюджету у І кварталі 2015 року видатки не проводилися.

Керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 24 та 80 Бюджетного кодексу України, обласна рада:

ВИРІШИЛА:

Затвердити звіт про виконання обласного бюджету за І квартал 2015 року по доходах та видатках загального фонду в сумах 616978,6 тис. грн та 577545,7 тис. грн відповідно з перевищенням доходів над видатками у сумі 39432,9 тис. грн; по доходах та видатках спеціального фонду в сумах 56491,5 тис. грн та 23919,7 тис. грн відповідно з перевищенням доходів над видатками у сумі 32571,8 тис. грн.

Заступник голови
обласної ради                                                           Т.І. Федько